Valutaudsving og terrorfrygt

Læs mere
Fold sammen
Unimerco Group i Sunds ved Herning, der sliber og fremstiller værktøj, må for anden år i træk konstatere,

at tidligere tiders høje vækstrater er sat på pause. En årsomsætning på 505 mio. kr. er godt

nok en fremgang på 10 mio. kr. i forhold til forrige regnskabsår, men det er ikke højere end i 2000/2001, som blev

et rekordår. Op gennem 1990''erne opererede virksomheden med meget høje vækstrater. Omsætningsfremgangen ville

i år have været højere, hvis ikke valutakursudsving havde ramt koncernen negativt. Unimerco har produktion i Sverige,

England og USA, og alle tre, lokale valutaer har i det forløbne år tabt terræn overfor euro''en. I det netop offentliggjorte

regnskab konstateres det nøgternt, at verdensøkonomien ikke har rettet sig op, og den midtjyske koncern venter heller

ikke at få nævneværdig konjunkturhjælp i indeværende regnskabsår. Dertil er den globale økonomi

alt for påvirket af terror- og krigsfrygt.Oven i disse problemer skal lægges det faktum, at en stor del af Unimercos kernekunder

er begyndt at udflage produktion til lavtlønslande i Østeuropa og Fjernøsten. Svaret på sidstnævnte

er at flytte med. Derfor er Unimerco, som tidligere omtalt i ErhvervsBladet, gået i gang med at analysere mulighederne for at

etablere sig i enten Tjekkiet eller Ungarn og i Kina.Det bliver nemlig i kraft af egen indsats, Unimerco skal skabe vækst

de kommende år mere end et opsving, som endnu ikke er klart i sigte.Koncernen har allerede i det forløbne år

gjort sit til at skabe fundamentet for fremtidig vækst. Der er etableret nye fabrikker i Danmark, Sverige, England og USA. Samtidig

har Unimerco været på virksomhedsopkøb i større skala. Umiddelbart før regnskabsårets udløb

købte man handelsvirksomheden Nordisk Kartro, hvis produkter er sammenfaldende med Unimercos indenfor befæstigelse. Efterfølgende

har Sunds-koncernen overtaget Ikast-virksomheden Danskær, som er fusioneret ind i Unimerco. Senest har man overtaget værktøjs-

og slibeaktiviteterne af Lind Maskiner A/S i Herning. Også disse aktiviteter integreres i Unimerco. De to sidstnævnte

overtagelser har fundet sted efter regnskabsårets udløb og figurerer derfor ikke i regnskabet.

Flere ejereejersiden skete der også en del i det forløbne år. Unimerco har over tid udviklet sig til en medarbejderejet virksomhed.

Indtil i år har de ledende medarbejdere siddet på mere end halvdelen af aktierne, men det er nu ændret. Ikke-ledende

medarbejdere har nu 50,7 pct. af aktierne. Pendulet er svinget over til de ikke-ledende medarbejdere gennem udstedelse af nye aktier

og en forhøjelse af aktiekapitalen fra 60 til 65 mio. kr. Unimerco Group, der ved regnskabsårets udløb beskæftigede

545 medarbejdere, har i dag 379 aktionærer.