Valuta-sorteper uden vindere

Dollarfaldet er gået for vidt til, at politikere og nationalbanker vil blive på sidelinjen.

Valuta-sorteper uden vindere - 1
NYHEDSANALYSE

Nu er det ikke sjovt længere. Dollarens styrtdyk har i denne uge fået Europas regeringer til at udtrykke helt usædvanlig stor bekymring, for det koster vækst og arbejdspladser i den store stil. Men mens europæerne prøver at bekæmpe udviklingen med ord, tager andre lande anderledes håndfaste midler i brug.

Canadas nationalbank har netop sænket renten med direkte henvisning til, at den stærke USA-dollar gør livet et nummer for surt for canadisk erhvervsliv. Håbet er, at rentesænkningen vil gøre den canadiske dollar mindre attraktiv, og derved få kursen på den til at falde.

I Japan er det umuligt at sænke renten, for den er allerede nul. Men nationalbanken dér har netop besluttet at pumpe yderligere penge ud i de almindelige banker alligevel - et skridt, der har samme effekt som en rentenedsættelse. Og formålet er også det samme som i Canada: Den hjemlige valuta skal gøres mindre attraktiv.

Det er et besynderligt tidspunkt for rentenedsættelser. De kommer normalt, når økonomien er i tilbagegang, og hvor lavere renter kan sætte skub i investeringer og forbrug og dermed sætte gang i hjulene igen. Men lige nu er verdensøkonomien inde i en periode med tiltagende vækst.

Europa er så afgjort det sted, hvor opsvinget er sværest at få øje på. Samtidig er euroen den af de store valutaer, som dollaren er faldet mest overfor. Hvis der var nogen, der skulle bekæmpe udviklingen, måtte det være europæerne. Men ind til videre har Den Europæiske Centralbank (ECB) og EUs finansministre nægtet at træde ind i kampen på anden måde end ved at udtrykke deres bekymring.

Tankegangen bag det er, at dollaren skal svækkes under alle omstændigheder, først og fremmest på grund af USAs enorme betalingsbalanceunderskud. I det europæiske verdensbillede er det andre landes egoistiske politik, der har betydet, at euroen har taget så stor en del af slæbet.

Japanerne har gjort, hvad de kunne, for at holde deres egen valuta svag. Det samme har en række andre lande i Asien. Den helt store skurk er Kina, der simpelt hen har fastlåst kursen på sin yuan over for dollar, selv om landets eksplosive økonomi ret åbenlyst taler for en stærkere valutakurs.

Mange økonomer, erhvervsfolk og politikere vil have ECB til at sænke renten for at svække euroen. Men mange andre mener, at renteniveauet i verden er lavt nok. En global konkurrence om at sænke det yderligere vil bare give problemer på længere sigt, hvor de lave renter vil skabe inflation og nye bobler i for eksempel huspriserne.

Den opfattelse har ECB selv hidtil delt. Men der må være en smertegrænse for, hvor stor en eurostyrkelse, man kan leve med. Allerede nu gør udviklingen rigtigt ondt i Europas virksomheder.

Set gennem europæiske briller er den rigtige løsning, at lande som Kina og Japan tager deres del af ulempen ved dollarsvækkelsen, og at USA får styr på sine underskud. Men asiater og amerikanere har hidtil virket ganske godt tilfredse med at sikre deres egen vækst på bekostning af Europas.

Der er mulighed for at finde en løsning, når finansministre og nationalbankchefer fra verdens syv rigeste industrilande mødes i Florida den 6. februar. Hvis ikke kan det meget vel udløse en valutakrig med renten som våben.