Vald. Birn tjener igen penge på driften

Produktion. Landets største støberi-koncern er igen overskudsgivende på driften efter grimt hul i fjor. Til gengæld har kursfald på værdipapirer stort set udraderet en ellers meget stor indtægt på de finansielle poster.

Ledelsen i landets største støberi-koncern, Vald. Birn A/S i Holstebro, må i høj grad kunne nikke genkendende til den gamle sang: 'Gyngerne og karrusellen'. De skal bare skifte gyngerne ud med driften og karrusellen med finansielle indtægter.

I fjor 'reddede' koncernens enorme pengetank Vald. Birn fra et underskud. Selv om resultatet af den primære drift gav et stort underskud på mere end 53 mio. kr., endte Vald. Birn med et tilsyneladende flot resultat på mere end 114 mio. kr. før skat.

Det skyldtes ene og alene, at finansielle poster indbragte godt 155 mio. kr. efter store kursstigninger på værdipapirer. I det seneste regnskabsår er dette resultat raslet ned til mindre end fem mio. kr. som følge af kursfald på de børsnoterede værdipapirer, Vald. Birn besidder.

Set fra sidelinjen gør det knap så meget, for nu giver driften overskud igen. Sidste års minus på 53 mio. kr. er vendt til et plus på mere end 25 mio. kr.

Trods forbedringen får resultatet ikke mere end et 'acceptabelt' fra ledelsens side.

Omsætningen er faldet med mere end 90 mio. kr., men det er ikke overraskende. Vald. Birn har nemlig lukket sit engelske støberi i Newcastle i England, hvor der på et tidspunkt var mere end 200 medarbejdere. Det engelske støberi kom i vanskeligheder, fordi en stor del af støberiets kunder flyttede produktionen ud af England som led i den almindelige globalisering.

Lukningen af støberiet, som blev åbnet i 1977, er samtidig en af hovedårsagerne til, at støberi-koncernen igen er overskudsgivende på driften. Hertil kommer effekten af, at Vald. Birn har lagt sin maskinfabrik og sit jernstøberi sammen i ét selskab.

Udfordringerne for Vald. Birn er fortsat de samme: Konkurrencen fra især lavtlønslande er hård, materialepriserne er høje, og det samme er energipriserne.

Disse udfordringer søges imødegået med dels fortsatte effektiviseringer og et ændret produktmiks. Som en direkte følge af den øgede konkurrence og stigende omkostninger har Holstebro-koncernen indgået et partnerskab med en kinesisk virksomhed, China Metal International Holdings Inc. Parterne har sammen opført en ny produktionshal på 8.000 kvadratmeter, hvor produktionen allerede er i gang.

Til formålet har de to samarbejdspartnere etableret et fælles selskab, China Metal Birn Co. Inc, som Vald. Birn ejer 49 procent af.

Også for indeværende regnskabsår venter ledelsen et positivt driftsresultat.