Værste SAS-år nogensinde

Det fællesskandinaviske luftfartsselskab SAS havde sidste år et underskud af sine aktiviteter på 1064 mio. skr.

(ca. 855 mio. kr.) efter skat sammenlignet med et overskud året før på 2135 mio. skr. (1715 mio. kr.)


Året

var det værste nogensinde i SAS''s historie. Årsagerne var den økonomiske afmatning, eftervirkningerne på

flytrafikken af terror-angrebet på USA, SAS-ulykken efteråret i Milanos lufthavn, hvor 118 omkom og kundernes flugt bort

fra den dyre business-klasse.


Resultatet før skat blev et underskud på 1140 mio. skr. sammenlignet med et overskud

i 2000 på 2829 mio. skr. Omsætningen steg ifølge tirsdagens regnskabsmeddelelse fra 47,5 mia. skr. (38,1 mia. skr.)

til 51,4 mia. skr. (41,3 mia. skr.).


Stigningen er sammensat af en forøgelse af passagerindtægterne på 937

mio. skr., et fald i andre indtægter på 295 mio. skr. og 3251 mio. skr. i positiv valutakurseffekt. Antallet af ansatte

steg 3,9 pct. , men lønudgifterne steg fra 14,9 mia. skr. til 17,8 mia. skr. eller med 12,3 pct. justeret for valutakurseffekt,

og øvrige omkostninger steg fra 28,9 mia. skr. til 32,9 mia. skr. Dermed faldt overskuddet før af- og nedskrivninger

fra 3710 mio. skr. til 743 mio. skr.

Terrortab

SAS oplyser, at omkostningerne i 2001 er særligt belastet af udgifter på 124

mio. skr., som er relateret til katastrofen i Linate lufthavnen i oktober. Yderligere 140 mio. skr. kan henføres til øgede forsikringsudgifter

efter terrorangrebet den 11. september.


En vigtig faktor i resultatudviklingen fra 2000 til 2001 er fortjenesten ved salg af

andele i datterselskaber og tilknyttet virksomhed, som i 2000 indbragte SAS 1033 mia. skr., mens der noteres et underskud på

24 mio. kr. på posten i 2001-regnskabet. SAS solgte i 2000 halvdelen af sin dengang 40 pct. store andel i det britiske flyselskab

British Midland med en gevinst i størrelsesordenen en lille mia. kr. Driftsresultatet falder dermed dramatisk fra et overskud

på en 3 mia. skr. i 2000 til et underskud på 1,2 mia. skr. i 2001.


SAS-gruppens realisationsindtægter steg

fra 490 mio. skr. til 673 mio. skr. Sale- og leaseback-arrangementer bidrager med 488 mio. skr., men ind- og udfasningsomkostninger

i flyvirksomheden belaster med 684 mio. skr. Til gengæld tjente SAS 805 mio. skr. på salg af lufthavnsbygninger, og 63

mio. skr. blev tjent på salg af hotelejendom i Manchester.

Minus igen i årFor 2002 venter selskaber atter et negativt

resultat, omend det ventes at blive bedre end 2001-resultatet.


SAS-regnskabet for 2001 er det første, efter at selskabet

sidste år vedtog en ændring af selskabsstrukturen, hvorefter de tre oprindelige moderselskaber i Danmark, Norge og Sverige

blev reduceret til datterselskaber af det fællesskandinaviske, svensk registrerede selskab, SAS AB. Aktierne i de tre moderselskaber

blev afnoteret fra de respektive fondsbørser, og det er nu fællesaktien, SAS AB, der er børsnoteret. Den nye aktie

debuterer uden udbytte, idet SAS-bestyrelsen prioriterer finansiel styrke højere end udbytte til aktionærerne.