Værsgo' Wammen, her har du 140 milliarder kroner

Finansminister Nicolai Wammen har værdier for 140 mia. kr. liggende i Ørsted-aktier. I 2020 udløber den politiske aftale om, at staten skal være majoritetsaktionær. Er tiden kommet til, at staten høster hele eller dele af sin Ørsted-formue?

Finansminister Nicolai Wammen behøver blot kigge ned i skuffen med statslige selskaber og vupti, op dukker statslige værdier for 140 mia. kr. i Ørsted. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Når den socialdemokratiske finansminister Nicolai Wammen lægger ansigtet i de bekymrede folder og bekymret spørger til, hvor han finder penge til at betale de mange regninger, til klimapolitikken, og hvad der ellers ligger af udgifter, er der hjælp at hente.

Wammen behøver hverken øge skatten eller kreere særlige, komplicerede ordninger. Han kan såmænd blot tage et kig i sin beholdning af statsselskaber, og vupti op af æsken dukker energiselskabet Ørsted, det tidligere DONG Energy. En decideret guldklump.

Wammen sidder her med en statslig formue på 140 mia. kr. Ørsted har en børsværdi på 280 mia. kr., og staten ejer 50,1 procent af selskabet, som er eksploderet i værdi de seneste fire-fem år. Selskabet genererer i disse år et årligt udbytte til staten på to mia. kr.

Når Ørsted som forventet har solgt det sjællandske distributionsnet Radius fra inden årets udgang, er der ikke meget afgørende infrastruktur tilbage i Ørsted. En anden afgørende infrastruktur blev solgt fra tidligere, da el- og gasnettet blev udskilt i det statslige selskab Energinet. Der er dog endnu usikkerhed om nogle gasledninger i Nordsøen.

»Ørsted gør en masse for klimaet - bare uden for Danmark«


Snart er Ørsted således altovervejende en international virksomhed med stadigt færre aktiviteter i Danmark og altså ikke længere afgørende for den nationale infrastruktur. Lidt forenklet sagt så gør Ørsted en masse for klimaet - bare uden for Danmark.

Forligskredsen omkring Ørsted består af Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, SF og De Radikale. Denne forligskreds besluttede i forbindelse med børsnoteringen af Ørsted i 2016, at »staten bibeholder majoriteten af aktierne indtil mindst 2020. Statens ejerandel kan herefter kun ændres yderligere, hvis alle parterne er enige herom.«

Wammen skal således have sin forligskreds med på ideen, hvis han vil hente en klump milliarder til statskassen ved frasalg af Ørsted-aktier.

Måske det er værd at hæfte sig ved Ørsteds dramatiske historie, siden denne forligskreds tilbage i 2004 (dengang var også Dansk Folkeparti med) besluttede at børsnotere Ørsted. Aftalen blev genbekræftet i 2007, dog med den tilføjelse, at staten skulle have majoritet af hensyn til naturgasinfrastrukturen.

Børsnoteringen blev udskudt nogle gange, og drama efter drama fulgte, inden Ørsted endelig blev børsnoteret i 2016. I de forløbne knap ti år har Ørsted forvandlet sig fra en problematisk sort olie-gas virksomhed til nu en blomstrende, grøn virksomhed. De største værdier er skabt de seneste fire-fem år.

Men er det så realistisk, at staten vil kunne sælge hele eller dele af sin 50,1 procent store aktiepost i Ørsted? Ja, absolut. Den store globale klimadagsorden er guf for Ørsted, som er verdens førende inden for havvind. Pensionskasser og institutionelle investorer i øvrigt vil stå i kø for at få en større bid af Ørsted.

Det næste store slag om Ørsted kan komme inden for de allernærmeste måneder, når Radius skal sælges fra. Ørsted har i de senere år - på trods af forligskredsen - været en politisk slagmark, og intet tyder på, at det skal være anderledes denne gang.

Hvis Radius betragtes som afgørende infrastruktur, kan staten købe selskabet ud af Ørsted for en pris i omegnen af 15-20 mia. kr., og lade Radius forblive i statslig ejerregi. Det sjællandske energiselskab SEAS, som i øvrigt ejer 10 procent af Ørsted, er også et varmt bud på at købe Radius.

Staten er ikke længere en naturlig majoritetsaktionær i Ørsted. Men hvem tør åbne for statens afdansningsbal i Ørsted?

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator

»Staten er ikke længere en naturlig majoritetsaktionær i Ørsted«