Værdipapircentralen nyder godt af aktiefeber

Stigende omsætning og outsourcing af IT-drift giver stort overskud hos Værdipapircentralen.

Læs mere
Fold sammen
Vækst i omsætningen af værdipapirer smittede særdeles positivt af på Værdipapircentralen (VP) i 2003, hvor både omsætning og overskud steg betydeligt. Resultatet før skat var på 74 mio. kr. mod 46 mio. kr. året før.

»Fremgangen i VPs resultat skyldes især en stigning i VPs nettoomsætning på 39,7 mio. kr. Årsagen til stigningen er både rekordomsætning af værdipapirer i 2003 og succes med flere af VPs nye produkttiltag som for eksempel informationssystemet vp-FACT, der giver detaljerede oplysninger om nationale og internationale værdipapirer,« siger administrerende direktør Johannes Luef fra VP.

Det er ikke kun stigende aktivitet på værdipapirmarkedet, der er med til at give et bedre resultat. Outsourcing af IT-driften har ført til store besparelser. VP har de facto-monopol på registrering af værdipapirer i Danmark, men efter omdannelse fra selvejende institution til et aktieselskab i 2000 har virksomheden også forsøgt at opdyrke nye områder. Det gælder således informationssystemet vp-FACT, som sælges til bankerne.

»20 pct. af vores omsætning kommer nu fra områder, hvor vi er i konkurrence med andre,« siger Johannes Luef.

Ejerne af VP, banker, børsmæglere, realkreditinstitutter, institutionelle investorer og Nationalbanken, kan se frem til et klækkeligt udbytte. Bestyrelsen har nemlig besluttet at udlodde 80 mio. kr. i udbytte til aktionærerne.