Værdifuld udveksling til USAs eliteuniversiteter

Danske studerende får vigtige erfaringer, der styrker dansk eksport til verdens største marked, når de får mulighed for at studere på topuniversiterne.

Danske studerende, der får mulighed for at studere på ét af eliteuniversiteterne i USA som f.eks. Harvard University, opbygger værdifulde netværk og får indblik i verdens største marked. Altsammen til gavn for dansk eksport, mener den danske generalkonsul i New York. Arkivfoto: Paul Marotta/AFP Fold sammen
Læs mere

For nogle uger siden var jeg inviteret som taler ved Danmark-Amerika Fondets årsmøde i København. Jeg talte om den kommercielle betydning for Danmark og danske virksomheder af en tæt forbindelse til USAs universitetsverden. Bagefter fulgte aftenens højdepunkt: Overrækkelse af legater til de 22 dygtige, danske studerende, som var blevet optaget på amerikanske universiteter. Alle var de blevet optaget på eliteuniversiteter som MIT, Harvard, Yale og Cornell. Hele ni skulle læse i New York, heraf fire på Columbia. Det glædede mig meget, for det er godt for dem og for Danmark. Det er også godt for de universiteter, som får glæde af de dygtige danske studerende. De er med til at skabe en diversitet, som universiteterne er på udkig efter.

I de senere år er det blevet meget vanskeligt at komme igennem nåleøjet på de bedste amerikanske universiteter, for de er også de bedste på kloden. 15 ud af verdens 20 bedste universiteter ligger i USA og det giver en selvforstærkende effekt, fordi de tiltrækker de bedste professorer og studerende fra hele verden, og samtidig kan de hæve priserne, så det nu f.eks koster ca. 400.000 kr. om året at læse på Columbia. Så får man dog også et halvt kollegieværelse og måltider med i prisen.

Udenlandske studerende udgør en stadig stigende del af de samlede studerende i USA. Den største gruppe er kinesiske studerende – dem er der næsten 200.000 af – fem gange antallet af studerende ved Københavns Universitet. Men regeringen lægger med sin helt nye handlingsplan for internationalisering på uddannelsesområdet vægt på, at flere danske studerende læser i udlandet, og at flere udenlandske studerende kommer til Danmark. For det er med til at styrke Danmark i den internationale konkurrence, og et ophold på et af USAs eliteuniversiteter giver ikke bare en god uddannelse, et fantastisk netværk og stærke kompetencer. Det giver også en forståelse for, hvordan man agerer på verdens største marked – det amerikanske – som i 2012 aftog for over 100 mia. kr. af danske varer og tjenesteydelser. Det er også USA, der er bedst til at omsætte forskning til patenter og nye produkter. San Jose (Silicon Valley), New York og Boston udgør sammen med Tokyo de fire byer i verden, hvor der laves flest patenter.

De mange udenlandske studerende gør det vanskeligere for de amerikanske unge at komme ind de attraktive steder. Så konkurrencen er hård, og her i New York er det ikke ualmindeligt, at børn helt ned til 12-års alderen begynder at forberede sig til de standardiserede prøver (SAT, ACT), som er nogle af elementerne for optagelse på universiteterne. For de lidt ældre med ressourcestærke forældre bruges ofte flere uger af sommerferien i Upstate New York eller The Hamptons på at træne til prøverne med soloundervisning fra en højt betalt hjælpelærer. På de bedste highschools handler det hele om forberedelse til college (universitet). Et godt college bliver set som billetten til et velbetalt job, og statistikker bekræfter denne sammenhæng.

New York er USAs største universitetsby med over en mio. studerende, og dermed er de og universiteterne en vigtig del af New Yorks økonomi og af bybilledet. Der er ingen tvivl om, at uddannelse også er »big business« i USA: Ivy League-universiteter som Columbia modtager millioner af dollar i forskerstipendier og andre subsidier og – ikke mindst – store private gaver fra tidligere elever og disses familier. På listen over de ti universiteter med størst fondskapital i USA ligger Columbia nr. otte med 7,8 mia. dollar. Harvard topper listen med 32 mia. dollar.

En forudsætning for New Yorks stigende popularitet som studieby har været den kraftige reduktion i kriminaliteten i New York og en konstant udvikling af byens uddannelsestilbud. NYU er i dag det største private universitet i USA med 60.000 studerende. Fra 2017 vil New York også huse et nyt state-of-the-art teknisk universitet, CornellNYC Tech, der skal levere ingeniøruddannelser, som kan måle sig med MIT og Stanford. New York har allerede et stærkt iværksættermiljø inden for tech-området, mange venturekapital fonde og er hovedsæde for hver femte af USAs Fortune 100 virksomheder. Det er en god kombination for vækst.

Efter legatoverrækkelsesceremonien ved Danmark-Amerika Fondets årsmøde inviterede jeg de ni studerende, som skal læse i New York, til en middag, når de har været her et halvt år, så jeg kan høre, hvad de har lært, og de kan udveksle erfaringer indbyrdes. Jeg er spændt på hvor mange, der har tid til at komme. Nok ligger verden åben for dem, når de er færdige. Men inden da venter arbejde fra tidlig morgen til sen aften.