Værd at vide om værdi af virksomheder

Der foregår i øjeblikket en interessant diskussion om regnskabstallenes værdi for virksomhederne og deres interessenter.

Ikke mindst når handelsværdien er aktuel, er det interessant at følge de indikatorer, der skaber salgsprisen.Det

klassiske regnskab er under pres, fordi det primært beskæftiger sig med en registrering af de nøgletal, der er

realiserede, og derfor mangler indikationen af, hvad "added value" består af, og hvordan den kan kapitaliseres.

To

parametre

Registreringen er som oftest indskrænket til: Værdien af immaterielle aktiver.Senest har professor John

Christensen, ansat ved Institut for Regnskab og Finansiering, Syddansk Universitet - i øvrigt Danmarks første cand.scient. oecon

- ved en festforelæsning ved Syddansk Universitet - gengivet i et særnummer af bladet Nyviden, fremsat en række

alt andet end just festlige refleksioner om regnskabers værdi - eller mangel på samme.Personligt har jeg den opfattelse

at virksomheden værdi primært består af to grundlæggende parametre:1. Den økonomiske værdi2.

Den politiske værdiDen økonomiske værdi:Den økonomiske værdi lader sig som oftest afdække

gennem talopstillinger, der verificeres af revisor.EksistensberettigelseDen politiske værdi:Anderledes forholder

det sig med den politiske værdi, der efter min mening starter med virksomhedens eksistensberettigelse, (om den er til gavn for samfundet),

om den har tilegnet sig målbare viden- og kompetenceressourcer. Om den har akkumuleret målbare viden- og kompetenceressourcer

- gennem medarbejdere, kunder, arbejdsprocesser og / eller teknologi. Og om den har skabt sig en verificerbar markedsposition, der

udmøntes i et målsat positivt Corporate Image.Videnregnskabet som arbejdsværktøj for "den politiske

værdi":Disse politiske værdier kunne efter min opfattelse passende samles i det såkaldte videnregnskab,

der stadig er under udvikling, og som senest har fundet sin - foreløbige - grundlæggende "arkitektur" i : Videnregnskaber

- den nye guideline - udgivet af Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling.