Væksthuse godt fra start

Leder. Samarbejde om iværksætter-rådgivning nødvendigt.

Det er begrænset, hvad det offentlige kan gøre for at fremme iværksætteri og virksomhedsudvikling.

Det vigtigste er, at rammebetingelserne for virksomhedsdrift er optimale.

I Danmark er de ganske gode, men især skatternes højde, som skyldes en dyr offentlig sektor, hæmmer erhvervsudviklingen.

Dernæst kan den offentlige sektor gennem hurtig og smidig administration være med til at gøre livet lettere for virksomhederne.

Endelig kan det offentlige bidrage med erhvervsfremme-initiativer på forskellig vis.

Det danske erhvervsfremmesystem er blevet reformeret som led i kommunalreformen.

Førhen udførte kommunale og amtslige centre og rådgivningsenheder tit dobbeltarbejde.

Fra årsskiftet har det været sådan, at kommunernes erhvervskontorer tager sig af den indledende rådgivning af virksomheder og iværksættere, der har behov for hjæp. Den mere specialiserede rådgivning ydes af fem regionale væksthuse - et i hver region.

I disse måneder er den nye struktur ved at falde på plads, og den ser ud til at virke - i hvert fald på den måde, at der ikke længere udføres dobbeltarbejde.

Men det helt afgørende er, at de regionale væksthuse i løbet af de kommende år udvikler kompetencer, som virksomhederne kan bruge. Og at rådgivningen sker i samspil med private rådgivere.

Det første er en langsigtet udviklingsopgave. Det andet reguleres ved kontrakter mellem Væksthusene og private samarbejdspartnere.

I den sidste sammenhæng er væksthusene indtil videre kommet godt fra start - bedre end man kunne frygte. Steno