Vækstfonden udliciterer iværksætteropgave

Investering. Vækstfonden outsourcer nu sparringen med 300 iværksættervirksomheder til Connect Denmark, som vandt udbuddet til værdi på 12 mio.kr.

På baggrund af Globaliseringsrådets anbefalinger om større fokus på regionale initiativer, skal 300 iværksættervirksomheder fra hele landet igennem et udviklingsforløb på tre-fem måneder.

Vækstfonden har nu efter et offentligt udbud valgt non profit netværksvirksomheden Connect Denmark til at stå for screenings- og sparringsforløbet. Connect Denmark får i perioden 12 millioner kroner til sparringsforløb med 100 virksomheder årligt over de næste tre år. Målet er, at to tredjedele af virksomhederne skal nå så langt, at de efter forløbet vil kunne rejse op mod en halv milliard kroner.

- Vi investerer nu offensivt i mindre, regionale vækstvirksomheder i et tæt samarbejde med de fem nye regionale væksthuse. Vi outsourcer sparringsopgaven til en ekstern partner, så vi kan adskille den indledende sparring fra de efterfølgende investeringer, som vi kan komme med. Connect Denmark vandt udbuddet, fordi de har et stort netværk, et afprøvet sparringskoncept og et godt tilrettelagt forløb, siger vicedirektør Susanne Kure, Vækstfonden.

Baggrunden er, at Økonomi- og Erhvervsministeriet i forlængelse af velfærdsforliget i efteråret valgte at placere en pulje på 120 millioner kroner, til at nye og mindre virksomheder kan få afprøvet deres forretningskoncepter, hos Vækstfonden.

De resterende øremærkede 108 millioner kroner skal bruges til yderligere investeringer, men Vækstfonden er ifølge Susanne Kure parat til at gå ind med mere kapital sammen med private investorer.

- Og da vi ikke går ind i virksomhederne som eneinvestor, men typisk får private investorer med om bord, kan den samlede kapitalindsprøjtning i regionale virksomheder meget vel blive op mod en halv milliard kroner, skønner Susanne Kure, Vækstfonden.

- mja