Vækstfonden kommer nu provinsen til undsætning

Den statslige venturefond, Vækstfonden, har fået øjnene op for, at der kan skabes vækst overalt i Danmark.

Og i alle brancher.


I øjeblikket går hovedparten af Vækstfondens årlige investeringer på omkring

en mia. kr. til vækstvirksomheder i hovedstadsområdet. Det skal der nu rettes op på.


Derfor ændrer Vækstfonden

strategi. Der oprettes fire-fem regionale fonde med tilsammen over 1 mia. investeringskroner parat til virksomheder i provinsen.


Pengene

i de nye fonde bliver øremærket til investeringer i små og mellemstore traditionelle industrivirksomheder, der

typisk ligger uden for hovedstaden, oplyser venturechef Poul Bukbjerg, Vækstfonden.


- Vi kan se, at langt størstedelen

af de virksomheder, der bruger os i dag, er placeret i København. De regionalt tilknyttede fonde skal sikre, at der kommer

en bedre balance i investeringerne, så hele Danmark får glæde af Vækstfonden, siger Poul Bukbjerg, der er

ansvarlig for oprettelsen af de regionale fonde.Stor optimisme

I Håndværksrådet bliver det nye initiativ

mødt med stor optimisme.


Her vurderer man, at omkring 90.000 virksomheder inden for den nærmeste fremtid skal igennem

et generationsskifte.


Vicedirektør Ane Buch tror derfor, at Vækstfondens nye strategi vil øge opmærksomheden

omkring det stigende generationsskifteproblem.


- Især håber jeg, at det vil få nogle iværksættere

til at interessere sig for at overtage eksisterende virksomheder. Der er masser af virksomheder, der har vækstpotentiale, og

desuden er overlevelsesgraden væsentlig højere ved overtagelse af en virksomhed end ved opstart, siger Ane Buch.


Vækstfonden

oplyser, at hver enkelt region formentlig vil få 300 mio. kr. til rådighed ved fondenes opstart. Vækstfonden bidrager

med en tredjedel af kapitalen, de to andre tredjedele vil komme fra regionale investorer og institutionelle investorer.


Fondene

vil blive drevet af management teams, der udvælges i samarbejde mellem Vækstfonden og de øvrige investorer. Det

vil formentlig være eksisterende regionale ventureselskaber, der bliver udvalgt som management teams.


Et led i Vækstfondens

nye strategi er nemlig, at investeringerne skal følges op med rådgivning og sparring med folk, der har et nært

kendskab til regionen.


- Vækstfonden er i øjeblikket ikke gearet til at tage sig af strategiske problemer. Derfor

er det nødvendigt, at fondene skal være tilknyttet nogle management-eksperter, som i forlængelse af kapitalindskuddet

kan hjælpe virksomheden med strategisk planlægning, siger venturechef Martin Vang, Vækstfonden.

Forhandlinger

i gang

Man er i øjeblikket i fuld gang med at forhandle med et par landsdækkende firmaer og en række regionale management

teams, der skal sørge for, at den investerede kapital bliver udnyttet rigtigt.


- Det er af afgørende betydning,

at vi finder nogle samarbejdspartnere, der har et nært kendskab til regionens erhvervsliv, siger Poul Bukbjerg.


Et af de

regionale selskaber, Vækstfonden forhandler med i øjeblikket, er Generationsskifte og Vækst A/S, som er et ventureselskab,

der med basis i Trekantområdet investerer i virksomheder i VestDanmark.


Vicedirektør Ane Buch, Håndværksrådet

forventer, at især de mellemstore virksomheder vil få glæde af ordningen.


- Behovet for kapital er størst

hos de mellemstore virksomheder. Desuden er interessen fra investorernes side også rettet mod de lidt større virksomheder,

siger hun.