Vækstfonden efterlader to regioner uden venturekapital

Det sydlige Jylland og Fyn mangler i den grad venturekapital, og et af regionernes aktive ventureselskaber


Generationsskifte

og Vækst A/S står i dag i den situation, at man alvorligt mangler


investormidler til at kunne støtte udviklingen

i regionerne - og i den forbindelse er man ret utilfredse med, at det endnu ikke er lykkedes at få Vækstfonden i tale,

så man kan styrke aktiviteterne.


- Generationsskifte & Vækst A/S, der er noteret på Dansk Autoriseret Markedsplads,

har gennem det seneste år forhandlet med Vækstfonden - og der er den lange forhandlingstid - til dato ikke sket noget

konkret i sagen, siger administrerende direktør Hans Erik Brønserud, Middelfart Sparekasse. Sparekassen er den største

aktionær i det regionale ventureselskab.


- Det manglende udspil er uacceptabelt ikke mindst set i lyset af, at Vækstfondens

bestyrelse er enige i, at Generationsskifte & Vækst A/S er fuldt kvalificeret indenfor venturehåndværket, fastslår

den fynske sparekassedirektør.


Det er kun godt et år siden, det regionale ventureselskab gik på Dansk AMP og

blev noteret. Det skete for at blive mere attraktiv for yngre investorer, der ønskede at placere pensionsmidler i erhvervsvirksomheder. Dengang

meldte selskabet ud med, at private midler var bedst til at sikre erhvervsvækst.


- Nu er det engang sådan, at tingene

indrettes efter virkelighedens verden, fortsætter Hans Erik Brønserud, og i dag må vi erkende, at vi bliver nødt

til at have midler tilført, hvis vi skal fortsætte den indsats, vi har startet med så stor succes. Det er et faktum,

at de store investorer, som vi havde håbet ville bakke os op, i stedet vælger at investere deres midler selv, så

de får mere indflydelse for deres penge. Derfor er vi gået i forhandlinger med Vækstfonden, da de ikke på

anden måde engagerer sig væsentligt i regionerne i denne del af landet.


- Jeg mener, at de skal glemme alle deres

fine principper og opfylde deres mission ved at gå i samarbejde med os, da vi ellers risikerer at miste de fordele, der ligger

i at have venturekapital i området, fastslår Hans Erik Brønserud.

Vækstfonden

I Vækstfonden er

man opmærksom på de manglende aktiviteter i det sydlige Jylland og på Fyn, og man er indstillet på at placere

mere kapital i regionen.


- Vi har flere drøftelser i gang, og vi søger samarbejde med aktører, der kan være

med til at sikre, at tingene bliver skruet sammen på de mest fornuftige måder, så der bliver tale om langsigtede,

holdbare og kommercielt bæredygtige forretninger, siger direktør Christian Motzfeldt, Vækstfonden.


- Det kan

godt tage en smule tid, og jeg mener, at man skal have en smule tålmodighed, da vores engagementer skal være med til at

garantere, at der også er en vis volumen i de fremtidige koncepter, fastslår direktøren for vækstfonden.


Sikret

250 arbejdspladser

Generationsskifte & Vækst har gennem de seneste år investeret deres kapital i syv forskellige projekter,

og har dermed sikret omkring 250 arbejdspladser og virksomheder, der tilsammen har en omsætning på et par hundrede millioner

årligt.


Virksomheden har fortrinsvis arbejdet i det sydlige Jylland og på Fyn. Det er områder, der i vid udstrækning

er præget af en erhvervsstruktur bygget på små og mellemstore virksomheder. Denne gruppe har i stigende grad behov for

hjælp i forbindelse med generationsskifter, da ejerne efterhånden er nået op i årene.


- På mange

områder er vi i provinsen pragmatiske, og vi gør ofte ting, vi mener, er fornuftige og praktiske s og vi har derfor hidtil

håbet på, at vi kunne vække Vækstfondens interesse for vores arbejde og projekter, men vi er nået til

den erkendelse, at fondens forhåndskrav virker for store og for urealistiske, og det ærgrer os, slutter Hans Erik Brønserud, Middelfart

Sparekasse.