Vækstfond taber det sydlige Jylland og Fyn

Det ser trængt ud for det sydlige Jylland og Fyn, når det drejer sig om at skaffe samarbejdspartnere til Vækstfonden

til udvikling af regionen.


Det er vanskeligt at finde samarbejdspartnere, der kan møde op med den krævede tredjedel

af investeringsmidlerne, og derfor finder den konservative erhvervsordfører Carina Christensen det besynderligt, at der ikke

allerede er etableret en snæver kontakt til Generationsskifte & Vækst, der intenst gennem flere år har arbejdet

med at skaffe midler til projekter, og som gennem årene har rejst over 10 mio. kr. til formålet.


- Jeg skal have

møde med Vækstfonden i morgen, og her vil jeg rejse spørgsmålet, siger Carina Christensen.


- Det kan

ikke være rigtigt, at man melder ud med, at det er vanskeligt at finde samarbejdspartnere i det sydlige Jylland og på

Fyn, når man står med folk, der har bevist, at de har kunnet rejse 10 mio. kr. til formålet.


- Det ser ydermere

underligt ud, at Vækstfonden melder ud, at Vestsjælland er opgivet. Her er alle initiativer skrinlagt, da man er nået

til den erkendelse, at der ikke i den region er private midler, der kan udgøre et reelt grundlag for, at Vækstfonden

kan støtte regionsarbejdet, fastslår Carina Christensen.


Generationsskifte og Vækst A/S er forundret over,

at der ikke er kommet noget konkret ud af mere end et års forhandlinger med Vækstfonden, og selskabets største

aktionær, Middelfart Sparekasse, giver udtryk for, at man efterhånden har den opfattelse, at deres penge ikke er gode

nok.