Vækstfond skal fokusere på service

Men der er stadig behov for en stærkere fokusering på videnserviceområdet.


Ligeledes

er det positivt, at fonden øger sin fokusering på de små- og mellemstore virksomheder, der har potentiale.


Såvel

den tidligere som den nuværende regering har lagt vægt på at forbedre vilkårene for de små og mellemstore

virksomheder i vished om, at det især er fra disse virksomheder, vi skal forvente vækst og innovation i fremtiden.


Samtidig

kan det forventes, at omlægningen vil lette vilkårene for generationsskifte. Et område, der i den nærmeste

fremtid vil være højt på dagsordenen for tusinder af virksomhedsejerne.


I efteråret 2001 konkluderede

en undersøgelse fra Dansk Handel & Service, at ca. 50.000 mindre handels- og servicevirksomheder vil stå overfor

et generationsskifte i løbet af de kommende 10 år.


Vækstfondens midler vil dog aldrig være en erstatning

for ønskerne om generelle lempelser på området. Hér har Dansk Handel & Service foreslået en udvidelse

af successionsbegrebet til også at omfatte nære medarbejdere, en lettelse af reglerne for beskatning af goodwill, samt

en klippekortsordning for rådgivningsbistand.


Endelig er det positivt, at Vækstfonden tilsyneladende vil inddrage

andre aktører i forbindelse med tilrettelæggelse af de regionale finansieringsstrukturer.