Væksten falder i den danske metalindustri

Metal. 25 procent af virksomhederne inden for metal- og maskinindustrien under Dansk Industri oplever produktionsbegrænsninger – især på grund af mangel på arbejdskraft. Men det går stadig det godt, vurderer industrien selv.

Væksttempoet inden for metal- og maskinindustrien faldt i årets 3. kvartal. Det er resultatet af en kvartalsanalyse foretaget af DI hos sine medlemsvirksomheder.

Der er sket fremgang indenfor smedning, presning, valsning af metal samt fremstilling af maskiner. De fire områder står for to tredjedele af den samlede omsætning i branchen.

Der er dog tegn på en opbremsning på trods af, at årets 3. kvartal er det 10. kvartal i træk med vækst i virksomhederne set under et.

Væksten i årets 3. kvartal er nemlig væsentlig lavere end tidligere på året. Alligevel forventer et lille flertal af virksomhederne fortsat vækst hen mod årets slutning, men de fleste virksomheder forventer et fald i beskæftigelsen.

Mangel på arbejdskraft er stigende, men virksomhederne har en generel positiv tillid til fremtiden. Blandt andet overstiger ordrebeholdningen forventningerne, selv om der også er et lille fald i forventningerne. Branchen har de sidste to år haft en god udnyttelse sin kapacitet, og selv om investeringsplanerne er fladet, er der stadig en overvægt af virksomheder, der går med planer om at udvide kapaciteten.

»br-Analysens resultater er i klar overensstemmelse med de overordentlige positive udmeldinger, vi har fået fra vores medlemsvirksomheder, der er fremgang på stort set alle væsentlige områder, og aktivitetsniveauer ligger fortsat på et rekordhøjt niveau,« siger branchekonsulent Jesper Baadsgaard Pedersen fra DI.

»Det er glædeligt at kunne konstatere, at det er 10. kvartal i træk, at der er fremgang, og den har været så stor, at den har oversteget virksomhedernes egne forventninger til produktionsudviklingen.«

Den største årsag til produktionsbegrlnsninger er fortsat beskætigelsen, idet virksomhederne har svært ved at få kvalificeret arbejdskraft.