Væksten bremses af manglende arbejdskraft

Manglen på arbejdskraft hæmmer stigningen i den økonomiske vækst, og det kan blive et problem allerede næste år, når der atter kommer gang i de økonomiske hjul.

Finansministeriet skriver i den Økonomiske Redegørelse, at væksten kan blive hæmmet af den lave vækst i arbejdsudbuddet.

- Det er rigtigt set af regeringen. Dansk økonomi kan ikke vokse med mere end to pct. årligt med det nuværende arbejdsudbud. Øges arbejdsstyrken ikke, er der stor risiko for, det vil få både lønninger og inflation til at stige, siger cheføkonom i Danske Bank Jørgen Birger Christensen.

Finansministeriet regner med, at den økonomiske vækst vil stige med 2,4 pct. i 2003, og erkender samtidig, at vækstskønnet nok er i overkanten af, hvad arbejdsmarkedet vil kunne klare.

Sker det, vil det ifølge cheføkonomen starte en ny diskussion om, arbejdsmarkedet er indrettet på den rigtige måde.

- Der er et stort behov for at smidiggøre arbejdsmarkedet blandt andet ved at sænke skatten på lønninger. Men der kan også bruges andre instrumenter for at sikre et større arbejdsudbud.

Eksempelvis kan der ses på rådighedsreglernes længde, dagpengenes størrelse og muligheden for minimumlønninger, siger Jørgen Birger Christensen.

Cheføkonomen mener, at regeringens bud på dansk økonomis sundhedstilstand og dens udvikling i de kommende år er ramt ret præcist.

Ritzau