Vækst er nødvendigt

Statsejede DONG er tvunget til, at gå på opkøb i udlandet, hvis selskabet vil overleve, når energimarkedet liberaliseres fuldstændigt om halvandet år. »Vi er nødt til at vænne os til, at Danmark er en provins i Europa,« siger Anders Eldrup, adm. direktør i DONG.

Stort er godt, og rigtig stort er endnu bedre.

Det er den nødvendige devise for de energiselskaber, der vil overleve på et liberaliseret energimarked.

Jo flere kunder man har, jo billigere er de nemlig at håndtere. Derfor er strategien vækst, hvis man skal klare sig, når elmarkedet liberaliseres fra januar 2003, og gasmarkedet følger efter og bliver fuldt liberaliseret fra januar 2004.

En virkelighed, der også gælder for det statsejede Dansk Olie og Naturgas, DONG.

»Vi har i dag kun omkring 100.000 kunder. Det er dyrt for os og betyder, at vi ligger dårligt til i forhold til et liberaliseret marked. Om halvandet år er energimarkedet fuldt åbent, og så kan de selskaber, der har en tilstrækkelig stor kritisk masse, det vil sige kunder nok til at det bliver rigtigt billigt, få mulighed for at udkonkurrere os. Derfor er vi meget opmærksomme på, at vi kun har halvandet år tilbage til at tage konkurrencen op,« siger Anders Eldrup, administrerende direktør i DONG.

Ekspansion

Hermed indikerer han, at DONG er nødt til hurtigt muligst enten at købe sig til flere kunder eller indgå strategiske alliancer med andre energi-selskaber.

Det mest oplagte valg er el-selskabet NESA, der er den største enkeltoperatør herhjemme med over en halv million el-kunder, men på grund af lex-NESA loven, der blev vedtaget under den forrige regering i 1997, er det svært for ejerne at sælge NESA. Loven siger nemlig, at Gentofte Kommune og Københavns Amt, der er hovedaktionærer i NESA, vil få modregnet gevinsten ved et salg i deres statslige bloktilskud.

»Den nuværende regering har sagt, at der ikke er planer om, at ændre den lovgivning, og selv om der er truffet nogle afgørelser omkring, hvordan loven skal fortolkes, har jeg ikke kunnet registrere at regelværket er ændret, så de rammer vi skal arbejde under, er de rammer, der er i dag,« mener Anders Eldrup.

Ser på udlandet

Dermed er det naturligt for DONG at vende blikket mod udlandet. I Danmark er der mellem 75 og 80 elselskaber og selvom visse elselskaber ikke er kommunalt ejede og dermed ikke straffes af lex-NESA loven, hvis ejerne sælger, så er mange af dem andelsselskaber, som skal gennemgå flere politiske processer for at andelsejerne kan bestemme sig for et salg.

»For os kunne det være lige så naturligt, at arbejde sammen med nogen i Tyskland som at samarbejde med nogen i Jylland. På elområdet snakker man jo allerede om et nordisk elmarked og ikke om et dansk, og det samme er ved at ske på gasmarkedet. I løbet af meget kort tid vil vi opleve, at gas bliver en vare, der har sin egen prissætning, som ikke er bundet af landegrænser. Derfor er vi nødt til at tage grænseklapperne af og indse, at vi opererer på et energimarked, som er europæisk, og som bliver mere og mere fælles,« siger Anders Eldrup.

At det er vigtigt med udenlandske samarbejdspartnere for DONG er også blevet meget tydeligt på gasområdet.

DONG har en aftale med Dansk Undergrunds Consortium (DUC) om at aftage faste mængder gas fra Nordsø-felterne frem til år 2012 og indtil for to år siden havde man samtidig kontrakter med de virksomheder, der købte gas hos DONG om at de var tvunget til at aftage gassen frem til 2020. Da liberaliseringen har taget stadig mere fat har DONG imidlertid valgt at give sine kunder muligheden for at komme fri af aftagelseskontrakterne med meget kort varsel, selvom de selv stadigvæk er forpligtiget til at aftage gassen fra Norsøen.

»Derfor er vi hurtigst muligt nødt til at bygge et rør, som kan forbinde vores gasnet med kontinentet, så vi har mulighed for at eksportere gas, hvis vores danske kunder vælger at opsige deres kontrakt. Det er livsvigtigt for os at kunne komme af med gassen til udlandet, ellers risikerer vi at drukne i den,« siger Anders Eldrup.