Væk med gene-tillæg

Uroen rundt omkring på landets slagterier breder sig.

Arbejdet nedlægges i protest mod den lønaftale, der i sidste uge blev indgået på Tulip i Ringsted. Effekten er ikke udeblevet. I går blev aftalen sagt op igen efter pres fra slagteriarbejderne andre steder rundt om i landet.

Lønaftalen indeholdt en lønnedgang på 15 pct. Modydelsen var, at arbejdspladser i Ringsted ikke umiddelbart flyttes til Tyskland eller til andre slagterier.

Aftalen har naturligvis vakt opsigt. Det er ikke hverdagskost, at danske arbejdere går ned i løn for at sikre arbejdspladsens konkurrenceevne.

Og det bør det heller ikke blive. Der er intet perspektiv i at konkurrere på lønomkostninger med lavtlønslande.

Globaliseringen er over os. I længden er det en fordel for os alle, at ukomplicerede og arbejdskraft-intensive produktioner flyttes til lavtlønslande. Som forbrugere får vi billigere varer og i lavtlønslandene øges købekraften. Det fører til øget global samhandel og velstand..

Sagen fra Ringsted drejer sig imidlertid ikke om udflytning af job til lavtlønsområder, men til Tyskland, hvor arbejdslønnen og de tilhørende sociale omkostninger i almindelighed er højere end i Danmark ¿ blot ikke i fødevareindustrien.

Sagen fra Ringsted viser, hvor vigtigt det er, at danske lønninger ikke stiger mere end de gør i lande, vi normalt sammenligner os med. Heller ikke sektor-vis .I modsat fald forkorter vi den tid, vi har, til at omstille os til globaliseringen.

Skal vi klare os i åben verden, hvor varer flyder frit over landegrænser, må vi først og fremmest være mere innovative i vores produktudvikling. Og mere fleksible i vores måde at arbejde på.

Innovationsevnen må udvikles rundt om på virksomhederne. Og stimuleres af øget udlicitering i det offentlige.

Fleksibiliteten må omfatte både lønsystemer og arbejdstider.

Danske overenskomster er fyldt med tillæg for at arbejde på "skæve tider". Den type tillæg hører ingen steder hjemme i er verden, hvor konkurrencen udfolder sig over alle døgnets 24 timer.

Det bliver fagbevægelsen i Danmark nødt til at indse, hvis den vil sikre beskæftigelsen for danske lønmodtagere.