Væk med bygge-bureaukrati

Kommunernes byggesagsbehandling skal være smidig.

De senere års omfattende byggeaktivitet har sat pres på byggesagsbehandlingen i de tekniske forvaltninger i landets kommuner.

Ventetiderne bliver stadig længere. Desuden varierer gebyrerne for sagsbehandlingen meget fra kommune til kommune.

Etableringen af nye storkommuner har ikke gjort byggesagsbehandlingen lettere, selvom formålet med kommunal-reformen er at gøre den offentlige forvaltning bedre og billigere.

Erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) har taget problemet op og spiller i regeringens lovkatalog ud med et forslag, der gør det muligt for private virksomheder at foretage selve byggesagsbehandlingen, mens kommunen koncentrerer sin indsats om indpasningen af byggeriet i de kommunale lokalplaner.

Umiddelbart forekommer denne arbejdsdeling logisk, men i praksis kan den vise sig at være svær at gennemføre.

Desuden kræver nyordningen, at de virksomheder, som skal byggesags-behandle for det offentlige, bliver certificerede. Og denne certificering bliver ganske dyr. Det går ud over branchens mindre virksomheder, der ikke vil kunne konkurrere med de store arkitekt- og ingeniørfirmaer.

Bendt Bendtsen og byggeriets parter bør arbejde videre med forenklinger af byggesagsbehandlingen og gerne med mulighed for at udlicitere delopgaver til private virksomheder.

Men forenklingen bør tilrettelægges på en måde, så alle virksomheder kan være med i fornyelsen.

Samtidig skal man passe på, at byggesagsbehandlingen ikke kompliceres yderligere. Opgaven er ikke let, hvilket de første kritiske reaktioner på lovforslaget afspejler. Men den bør kunne løses i et fornuftigt samarbejde mellem alle dem, der har interesse i en smidig byggesags-behandling. Steno