Våbenindustri kræver mere kontrol med modkøbshandel

Udenlandske våbenfirmaer skal købe for 8,6 mia. kr. hos danske våbenindustrier i de kommende år. Men kontrollen med modkøbshandlerne skal oprustes, hvis det skal lykkes.

Dansk forsvars storindkøb af blandt andet fly og helikoptere har fået kontoen for modkøbshandler hos dansk forsvarsindustri til at vokse til rekordhøjden 8,6 mia. kr., viser en opførelse fra Erhvervs- og Boligstyrelsen fra 23. januar i år.

Reglerne om modkøb betyder, at udenlandske leverandører af forsvarsmateriel skal købe varer i Danmark for samme løb, som de sælger for. I første omgang hos forsvarsindustrien, men ellers hos andre virksomheder. Handlerne skal i almindelighed afvikles inden otte år.

Men det store, udestående beløb på modkøbskontoen, der er på tre gange det normale niveau, er i fare for ikke at blive realiseret, mener formanden for Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark, direktør Bent Kristensen, Infocom.

Det er Erhvervs- og Boligstyrelsens opgave at sikre, at modkøbene i Danmark gennemføres efter reglerne.

Men de to ansatte, der er afsat til opgaven, er chanceløse, når opgaven er vokset så stor som nu, mener Bent Kristensen.

Han opfordrer derfor den nye borgerlige regering til at sikre, at dansk erhvervsliv får fuldt udbytte af den store modkøbskonto, både hvad angår arbejdspladser og valutaindtjening.

»Jeg vil ikke kritisere embedsmændene. De gør, hvad politikerne beder dem om. Men hvis det var en privat virksomhed, der havde mulighed for at sælge varer for 8,6 mia. kr., ville man ikke nøjes med at sætte to mand på opgaven. Man ville sætte 20 eller 30 mand på«, siger han.

Samtidig efterlyser han egentlige sanktioner i form af f.eks. dagbøder til udenlandske leverandører, der ikke efterlever modkøbsreglerne. Endelig opfordrer han til at samle ansvaret for våbenindkøb i udlandet og kontrollen med modkøbshandlerne i Forsvarsministeriet. Det vil have mere effekt, hvis dén, der køber ind til forsvaret også er dén, der griber fat i leverandører, der ikke følger reglerne.

Ifølge den seneste opgørelse fra Erhvervs- og Boligstyrelsen i august sidste år stod 12 virksomheder på listen over virksomheder, der ikke har opfyldt deres pligt til at købe i Danmark. Tilsammen manglede de at indkøbe for 107 mill. kr. Det er et beskedent beløb, men det hidrører fra en tid, hvor forsvarets materielindkøb var på langt lavere niveau end nu.

»Erhvervsstyrelsen mener jo, at der ikke er store problemer med modkøbene, men så sker der jo heller ikke noget ved at indføre sanktioner«, siger Bent Kristensen. Dansk forsvarsindustri beskæftiger omkring 1600 ansatte.

I Erhvervsministeriet oplyser man, at erhvervsminister Bendt Bendtsen vil afvente en indstilling fra følgegruppen om modkøbshandel, hvori forsvarsindustrien er præsenteret, inden han tager stilling til eventuelle ændringer. Følgegruppen mødes næste gang sidst i denne måned.