Usikkerhed om lukningen af Flyvestation Værløse

R og S parate til at genoverveje flytningen af fly og piloter til Jylland.

Trods pengemangel i forsvaret og en overskridelse af forsvarsbudgettet for de internationale opgaver på godt 450 millioner kroner på to år har Folketingets finansudvalg netop bevilget 460 millioner kroner til etableringen af nye flyhangarer, bygninger og landingsbaner på de to flyvestationer i Aalborg og Karup.

Det sker for at gøre klar til den stærkt omdiskuterede flytning af transporteskadrille 721 og helikoptereskadrille 722 fra Flyvestation Værløse til Nordjylland, der får som konsekvens, at Sjælland og København fra 2004 står helt uden nærluftforsvar, og at omkring 250 fastansatte skal afskediges.

Men nu siger Socialdemokratiet og De Radikale, der begge er med i det gældende forsvarsforlig fra 1999, at de er klar til at ændre beslutningen og trække bevillingerne tilbage.

I stedet skal pengene bruges til at finansiere forsvarets internationale opgaver, der vurderes til at blive endnu mere omfattende i 2002 og de kommende år.

»Vi vil gerne være med til at omgøre beslutningen eller i det mindste at udskyde byggeriet. Selvfølgelig vedstår vi os forliget, men når vi står med et merforbrug på næsten en halv milliard kroner på de internationale opgaver, så er det nærliggende at se på forsvarets egen økonomiske ramme først for at finde pengene,« sigerforsvarsordfører Per Kaalund (S).

Samme holdning har Morten Helveg Petersen (R), der erklærer sig åben for at revurdere sagen, der ellers fik fuld tilslutning på et møde i finansudvalget 12. december sidste år.

»Hvis vi kan finde pengene inden for forsvarsrammen, så synes jeg, vi skal gøre det. Muligheden er der, og jeg synes, vi skal tage en grundig og fordomsfri diskussion om anvendelsen af midlerne,« siger Morten Helveg Petersen.

De 460 millioner kroner i anlægsudgifter fordeler sig med 237 millioner kroner til Flyvestation Karup, der fremover skal have helikopterne fra Værløse, og 223 millioner kroner til at udvide flyvepladsen i Aalborg, der i forvejen huser F-16 kampfly og nu også skal have de tunge transportfly.

Beslutningen, der er indeholdt i forsvarsforliget fra 1999, har før bragt sindene i kog.

Specielt da politikerne valgte at gå videre med planerne, selv om en ekspertgruppe under Forsvarsministeriets departementschef i sommeren 2000 fastslog, at der er en række afledte negative konsekvenser ved at lukke Flyvestation Værløse.

Ekspertgruppen anbefalede i en rapport at beholde transportflyene Hercules, Gulfstream og Challenger i Værløse, mens redningshelikopterne som planlagt kunne flytte til Karup.

Men specielt Svend Aage Jensby (V), der nu er forsvarsminister, gik resolut imod eksperternes råd, hvilket medførte kraftige spekulationer om lokalpolitik og geografiske hensyn, idet Jensby er valgt i Nordjylland.

Han blev også udsat for stærk kritik fra forsvarschef Christian Hvidt for ikke at ville lytte til sagkundskaben, mens Svend Aage Jensby omvendt kaldte forsvarschefens reaktion for ynkelig.

Godt nok forudser politikerne en årlig besparelse på 115 millioner kroner, når aktiviteterne på Flyvestationen Værløse er flyttet til Jylland. Men der er skabt en del tvivl om besparelsens reelle størrelse, ligesom lukningen sker på bekostning af de fordele, det giver at have en militær lufthavn tæt på hovedstaden.

De såkaldte VIP-flyvninger med kongehuset og fremtrædende ministre vil blive vanskeligere at gennemføre fremover, og det samme gælder en eventuel evakuering af de samme personer i tilfælde af f.eks. et terrorangreb i København.

Samtidig betyder lukningen af flyvestation Værløse efter al sandsynlighed, at flyvevåbnet mister mange af sine erfarne piloter og mekanikere, der ikke ønsker at bryde op fra hovedstadsområdet og flytte til Nordjylland.

Ifølge rapporten fra 2000 skønner Forsvarskommandoen, at omkring 60 procent af piloterne og teknikerne på Flyvestation Værløse vil vælge at forlade forsvaret, fordi de ikke vil rive familier og bopæl op og flytte til Jylland.

»Dermed vil ekspertisen i luftvåbnet falde til et uhørt lavt niveau. I stedet står mange højt kvalificerede teknikere allerede nu og laver piller på Novo Nordisk,« siger oversergent Claus Bruun, der er flymaskinist på C-130 transportfly i Værløse.

Med Socialdemokratiets og De Radikales nye udspil, er det kun Venstre og Kristeligt Folkeparti, der holder fast i at lukke Flyvestation Værløse. De Konservatives Helge Adam Møller skrev således den 26. oktober 2001 til Claus Bruun og Eskadrille 721, at han fortsat gik ind for at bevare Værløse som en operativ flyvestation.

»Jeg og mit parti har ikke skiftet mening. Tværtimod,« skrev Helge Adam Møller, der i øjeblikket er på ferie i udlandet.

Jann Sjursen (KRF) siger, at han ikke har set nye oplysninger, der berettiger en ændret beslutning, og han mener, at pengene til forsvarets øgede internationale udgifter skal findes uden for forsvarets eksisterende budget.

Men det kan blive svært for forsvarsministeren at komme uden om en revurdering af Flyvestation Værløse, når han skal skaffe forligspartiernes opbakning til at finde flere penge.

»Hvis forsvaret skal tilføres flere penge, kræver det jo også enighed i forligskredsen, og vi vil ikke uden videre acceptere, at pengene tages fra ulandsbistanden, boligområdet eller de sociale midler. Så hellere lytte til sagkundskaben og se på det fornuftige i udflytningen af Flyvestation Værløse, og så tage anlægsmidlerne derfra,« siger Per Kaalund.

Ritzau