USAs centralbank fastholder renten og planlægger at slanke balancen

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, fastholdt den toneangivende rente uændret onsdag, men gav intet klart signal om sandsynligheden for endnu en forhøjelse i år, og der var ingen indikationer om fornyede bekymringer over den lave inflation.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, i Washington, DC Fold sammen
Læs mere
Foto: Kevin Lamarque

Men centralbanken bekræftede, at den pengepolitiske komité - Federal Open Market Committee (FOMC) - planlægger at begynde at reducere bankens massive obligationsbeholdninger "relativt snart".

I mangel af tegn på inflationstryk valgte FOMC at holde af med at hæve renten og gentog, at "inflationsudviklingen overvåges tæt."

Dermed var slutmeddelelsen stort set som ventet.

Erklæringen fra afslutningen af mødet gav kun meget få nye indikationer om bankens planer, da ordvalget grundlæggende var det samme som ved mødet i juni, hvor centralbanken hævede renten med 0,25 pct.point til det nuværende interval på 1,0-1,25 pct.

På trods af næsten syv års uafbrudt jobskabelse og faldende arbejdsløshed til det meget lave 4,4 pct. er både inflationstryk og lønstigninger fraværende.

Topfolk i centralbanken har gentagne gange vurderet, at situationen med en ekstraordinær lav inflation er midlertidig og peget på overgangsfaktorer som faldende priser på mobiltelefonplaner og receptpligtige lægemidler, som fortsat vil presse inflationen i nogen tid.

Men nogle analytikere er skeptiske over for, at disse faktorer kan forklare udviklingen.

- Fed gjorde det absolutte minimum i dag og anerkendte de seneste økonomiske data. De ser tydeligvis ikke noget behov for at genoverveje deres inflationsprognose i øjeblikket, siger økonom Chris Low fra FTN Financial i et notat ifølge Reuters.

I erklæringen bemærkes det, at den årlige inflationstakt såvel som kerneinflationen, der fraregner de volatile fødevare- og energipriser, er faldet "og bevæger sig i en takt på under 2 pct."

I junierklæringen lød det, at inflationen var "noget under" målet, hvilket er en af meget få mindre ændringer i ordvalget i erklæringen.

Men selv om inflationen ventes at fortsætte under centralbankens 2 pct. mål i de kommende måneder, gentog FOMC bemærkningen om, at inflationen ventes at "stabilisere sig på det pengepolitiske udvalgs mål på 2 pct. på mellemlang sigt".

Trods det lave inflationsbillede vurderer udvalget fortsat, at "de økonomiske forhold vil udvikle sig på en måde, der vil berettige gradvise rentestigninger".

Feds egne fremskrivninger fra juni peger på, at flertallet i FOMC venter en tredje forhøjelse i år og yderligere tre forhøjelser i såvel 2018 som 2019.

Analytikerne tvivler dog i stigende grad på, at der vil komme en stigning i benchmarkrenten i år, selv om et lille flertal stadig ser en forhøjelse i december.

- Den bløde inflationsudvikling tyder på, at sandsynligheden for en lavere stigningstakt er høj, siger økonom Mickey Levy fra Berenberg Capital Markets til Reuters.

Centralbanken bekræftede, at starten på at reducere størrelsen af bankens investeringsbeholdninger og dermed slanke den massive balance vil blive sat i værk "relativt snart".

Så længe økonomien "bredt udvikler sig som forventet", vil den såkaldte normaliseringsplan gradvist reducere beholdningen af realkreditobligationer, fremgår det af sluterklæringen.

Markedet venter, at processen starter i september, men når først den er begyndt, vil den løbe stabilt i baggrunden i en særdeles gradvis takt, der ikke kræver yderligere meddelelser fra FOMC.