USA ventes at sætte renten op på tirsdag

Den amerikanske rente er på vej op. I næste uge kommer den sandsynligvis op på 2,25 procent, og det spændende bliver så, hvad den amerikanske centralbank melder ud om fremtiden.

Den amerikanske rente hæves på tirsdag klokken 20.15 dansk tid. Det er så godt som 100 procent sikkert, at den korte styrerente sættes op fra 2,0 til 2,25 procent.

Da alle på forhånd ved, hvad der vil ske, bør det ikke få den store betydning. Men det interessante bliver så, hvad banken siger om renten fremover. Skal den yderligere op? Eller er det nu tid til at tage en pause?

Hvis udmeldingerne bliver tolket i retning af, at renten nu skal holdes på et uændret niveau, eller at renten skal stige i et langsommere tempo end ventet, kan det godt svække dollaren og måske også få obligationsrenterne til at falde en smule. Tirsdagens tal for udviklingen på den amerikanske handelsbalance og torsdagens tal for USAs betalingsbalance kan også få betydning for markederne.

Underskuddet på handelsbalancen overraskede positivt i september, da der »kun« var et minus på 51,6 milliarder dollar. Den svage dollar havde trukket eksporten mere op end ventet. Skuffer tallene for oktober, vil dollaren få nye klø på valutamarkedet, hvilket kan være godt for de europæiske renter og obligationer, men dårligt for aktierne.

Mandag klokken 14.30 sendes også nye tal for det amerikanske privatforbrug på gaden, og da flere stormagasiner allerede har meldt om svag vækst, er det ikke sandsynligt med nogen stor stigning her.

Danisco ud af dvalen
Daniscos koncernchef Alf Duch-Pedersen, der er formand for bestyrelsen i Danske Bank, fremlægger torsdag nye tal for, hvordan det gik med salget af sukker, fødevareingredienser med videre i første halvår. Danisco har skævt regnskabsår.

Efter flere års dvaletilstand er Danisco-aktien det seneste år steget lidt mere end 30 procent, men fortsat er den pænt under toppen fra sommeren 1998, der hedder kurs 520.

Regnskabet fra første kvartal levede ikke helt op til markedets forventninger. Omsætningen landede på 4,2 milliarder kroner, og det var under analytikernes bud. Danisco ventes at fastholde skønnet om en omsætning på 17,5-19,0 milliarder kroner og et driftsresultat på 2.250-2.450 millioner kroner, men derfor kan regnskabet muligvis godt indeholde et par andre kurs-triggere.

I lang tid har der således været spekuleret i, at Danisco ville frasælge aktieposten på 43 procent i Genencor, og kommer der nyt om dette, vil det blive modtaget særdeles positivt i markedet. Salget kan indbringe op mod tre milliarder kroner - skattefrit.

Interesse er der også for, hvordan det går med integrationen af tilkøbte Rhodia. Danisco er for nylig gået over til en ny regnskabspraksis, som løfter nettoresultatet en smule.