Uroen om deltid

Men de bakkes voldsomt op af både LO og Dansk Metal, der ud over at opponere mod selve forslagets indhold, især er utilfredse

med, at forslaget griber ind i bestående overenskomster.


Det er da også en uskik, at Folketinget med lovgivning blander

sig i forhold, som er reguleret af aftaler mellem arbejdsmarkedets parter.


Men lovindgreb, der rammer overenskomster, er intet

særsyn under borgerlige regeringer. Efter pres fra fagbevægelsen lovgav SR-regeringen f. eks. om, at unge med mindre end

15 timers månedlig arbejdstid skulle være omfattet af bestemte opsigelsesvarsler. Det var også SR-regeringen, der

stærkt tilskyndet af fagforeningerne ved lov pålagde arbejdsgiverne at lave statistik på ligeløn, selvom

overenskomstparterne selv havde besluttet at aftale, hvordan ligeløns-problematikken skulle gribes an.


Det er værd

at notere sig, at det deltidsindgreb, som beskæftigelsesministeren er på vej med, ikke er kommet i stand på nogen særlig

indtrængende anmodning fra arbejdsgiver-siden. Faktisk er deltid besværlig for de fleste arbejdsgivere. Det er i forvejen

dyrt og administrativt bøvlet at have folk i sit brød. Endnu dyrere blivere det, hvis de kun arbejder på deltid.


For

virksomhederne er det vigtigt, at de overenskomster, der indgås, bliver overholdt. Og det er også vigtigt, at de aftaler,

der indgåes kan blive langvarige, sådan som f. eks. Industriens overenskomst, der løber over fire år, er.

Det giver arbejdsro rundt om i virksomhederne.


Det nytter ikke, at Folketinget hele tiden kommer rendende og vil ændre noget,

fordi parterne på arbejdsmarkedet er "ude af takt" med de behov, der er hos befolkningen.


Det forslag, som regeringen

nu har fremsat, vil ifølge de fleste arbejdsmarkedseksperter kun få en marginal betydning på arbejdsmarkedet.


VK-regeringen

bør derfor overveje, om det planlagte indgreb er besværet værd. I hvert fald er der lovgivning på ikke overenskomst-bestemte områder,

som set udfra virksomhedernes synsvinkel er langt vigtigere end at cementere medarbejder-gruppers ret til deltid. Steno