Urimelig udmelding

Afdelingsformand Poul-Erik Iversen Forbundet Træ-Industri-Byg, Horsens Langballe 4, 8700 Horsens

Dansk Arbejdsgiverforening har været fremme med, at der nu mangler 10.000 personer i arbejdsstyrken på grund af indførelsen af den et-årige barselsorlov.

Det virker urimeligt at komme frem med en udmelding om, at det er barselsorlovens skyld, at arbejdsstyrken er sænket med 10.000 personer, så længe vi har så mange ledige.

Med en gennemsnitlig ledighedsprocent i landet på omkring de 7%, er der nok at tage af. I Træ-Industri-Byg forbundet er den aktuelle ledighedsprocent 7,5% alene her i området, men for vore kvindelige medlemmer er ledigheden 15%.

Hvad med nu at koncentrere indsatsen om at uddanne og opkvalificere nogle af de mange ledige til at tage de job, hvor der kommer til at mangle arbejdskraft, fordi vi til gavn for familierne heldigvis har fået en længere barselsorlov.