Universiteter kan oprette aktieselskaber

Fra nytår kan universiteter stifte selvstændige selskaber for patentrettigheder.

Danske universiteter er i de senere år blevet bedre til at patentere forskernes opfindelser. Til gengæld går det en del langsommere med at udnytte patenterne i form af licenssalg til forskningsbaserede virksomheder.

For at sætte skub i sidstnævnte træder den såkaldte tek-trans-lov i kraft 1. januar, og den giver de enkelte universiteter mulighed for at stifte og eje selvstændige selskaber til at stå for de kommercielle aktiviteter med patenter og licenser. Loven gælder også for sektorforskningsinstitutioner som Risø, Danmarks JordbrugsForskning og Dansk Rumforskningsinstitut.

De nye selskaber får egen bestyrelse, direktion og medarbejdere. Ifølge Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er hensigten med loven dels at lette erhvervslivets adgang til viden og teknologi fra dansk grundforskning, dels at give universiteternes forskere bedre mulighed for at kommercialisere lovende opfindelser.

Ifølge et notat fra ministeriet er det en central ambition med loven at hjælpe flere forskningsbaserede virksomheder til verden. Af samme årsag skal universiteterne kunne indskyde patenter eller know how i nye højteknologiske virksomheder til gengæld for aktier og anparter. På den måde kan de indgå som medejere af for eksempel forskerparker og innovationsmiljøer.

Loven, der i øvrigt findes i parallelle udgaver i bl.a. Sverige og England, har fået det blå stempel af EU-Kommissionen.