Universitet med smag for iværksætteri

På Aalborg Universitet overvejes det nu at etablere en form for "inhouse-rugekasser" for studerende, tidligere kandidater

eller forskere, som måtte have mod på en tilværelse som iværksætter.Det oplyser projektkoordinator

Anders Vestergaard, Aalborg Universitet. Der bliver ikke tale om et nyt, flot byggeri. Rugekasserne skal etableres i det eksisterende

universitet. Reelt bliver der tale om, at den enkelte kan låne et kontor og nok så vigtigt: få adgang til laboratoriefaciliteter.

Initiativet vil nemlig ikke mindst blive rettet mod de iværksættere, som har "laboratorietunge" udviklingsopgaver

foran sig. Endnu er der kun tale om en plan. Bl.a. skal man på universitetet have undersøgt, hvordan iværksætterne

kan passes ind i universitetslivet sideløbende med den undervisning og forskning, der foregår.- Det er selvfølgelig

svært at få det hele til at gå op, men vi mener selv, vi kan hjælpe iværksætterne bedre i gang,

hvis de får en let adgang til laboratoriefaciliteter. Tænk blot på udviklingsopgaver indenfor nanoteknologi. Her

har vi faciliteterne. Det ville være nærmest umuligt for en enlig iværksætter at få adgang til de samme

faciliteter uden et samarbejde med et universitet, forklarer Anders Vestergaard, der understreger, at rugekasse-tanken blot sigter

på iværksætterens første tid.

Svensk forbillede

Inspirationen til initiativet kommer fra universitetet

i Linköping i Sverige, hvor man har mange års positive erfaringer med iværksætteri og, hvor man også

har rugekasser på selve universitetet.Det var også det svenske universitet, som stærkt inspirerede nordjyderne til

at gå i gang med "operation kickstart" for snart to år siden."Kickstart" var et forsøg

på at lave en enstrenget rådgivningstjeneste for studerende og tidligere kandidater, der havde mod på iværksætteri.

Siden har "Kickstart" været i kontakt med hundredevis af studerende, og i fjor blev der gennemført to træningsforløb

med i alt 30 deltagere, som samtidig fik hver deres mentor. Træningsforløbene, der var opdelt i otte workshops, har i

dag resulteret i flere små virksomheder. En af de afgørende forskelle på "kickstart" og videnparken Novi,

der ligger klos op ad universitetet, er bl.a., at videnparken først og fremmest satser på højteknologi og potentielle

vækstvirksomheder, oplyser Anders Vestergaard.- Under "kickstart" fokuserer vi slet og ret på iværksætteri

i alle afskygninger. Vi skæver ikke til vækstpotentiale eller andet men slet og ret på at skabe nye iværksættere,

hvad enten der er tale om en iværksætter med en teknologisk idé, eller der er tale om en humaniora-studerende,

som ønsker at lave en enmands-konsulentvirksomhed indenfor f.eks. organisationsudvikling, tilføjer han.Projektkoordinatoren

mener, at Aalborg Universitets problemorienterede undervisning er som skabt til at skabe iværksættere.- De studerende

har tradition for at arbejde med problemorienterede projekter -ofte i samarbejde med en virksomhed eller en organisation. Deres specialer

er ofte løsningen af en konkret problemstilling hos en virksomhed, og det kan netop give afsæt til virksomhedsideer.

Vi kan da også mærke en stigende interesse blandt de studerende for at etablere sig som iværksætter, oplyser

Anders Vestergaard.Han mener i øvrigt ikke, det har den store sammenhæng med den stigende arbejdsløshed

blandt akademikere.- Måske kan vi øjne, at der findes visse "tvangsiværksættere", som alene gør

det, fordi de ellers må se ledigheden i øjnene, men det er også denne type, der straks springer fra, hvis de får

et jobtilbud. De har klart været i mindretal under hele "kickstart-forløbet". De fleste har deltaget, fordi

de slet og ret ønsker at starte op for sig selv, fastslår projektkoordinatoren.Det langsigtede mål med initiativet,

der bl.a. har fået EU støtte er, at tingene skal udvikle sig i en sneboldseffekt, hvor succesrige iværksættere inspirerer

andre universitetsstuderende og uddannede til at starte op for sig selv. Allerede i dag er der etableret et netværk, hvor folk

med interesse for iværksætteri kan mødes og udveksle erfaringer.