Universitet: Brug vores laboratorium

Læs mere
Fold sammen
I 34 år har lederen af Fysik-, Kemi- og Materialelaboratoriet ved Syddansk Universitet i Sønderborg, Poul Agerbæk-Larsen,

samlet på viden om materialer og omgivelsernes påvirkning af dem. Gennem årene har talrige tidligere studerende

henvendt sig til ham med deres problemer, fordi de ved, hvad laboratoriet kan.


Laboratoriet i Sønderborg vil imidlertid

gerne have langt flere små og mellemstore virksomheder til at bruge viden og faciliteter, når de skal vælge materialer

til deres produkter og ikke ved, hvordan metaller, plast og andre råvarer reagerer på ydre påvirkninger.

Viden

om materialer

- Vi har vel nu 20-25 private kunder, der regelmæssigt får udført arbejde hos os. Men vi har kapacitet

til mange flere. Derfor vil vi gerne gøre os mere synlige både eksternt og internt. Vi har altid haft den regel, at før kunden

har fået et brugbart produkt, skal de ikke betale for arbejdet, siger Poul Agerbæk-Larsen.


Laboratoriet hører

under Institut for Diplomingeniøruddannelser og bruger ca. en tredjedel af kræfterne på interne opgaver med studerende, servicering

og så videre. Tidligere blev der lavet mange miljøanalyser af vand og luft, ofte til studieprojekter.


I de senere

år er materialevalg og problemer som korrosion ved brug af materialer til særlige formål kommet til at dominere.

Det kan være et detektivarbejde at opklare, hvorfor eksempelvis en plastikskinne i produktionen på et bryggeri i Tyskland

ikke kan klare mosten.


Poul Agerbæk-Larsen blev udlært industrilaborant på Kemisk Værk i Køge dengang,

skrappere midler var tilladt.


Siden var han i syv år på Solo-margarinefabrikken i Sønderborg, inden han fra

1968 blev leder af laboratoriet på det daværende teknikum, der nu sammen med handelshøjskolen er fusioneret til

Syddansk Universitet. Ud over egne erfaringer har han lektorer i kemi, fysik og materialer, omfattende faglitteratur og adgang til

internationale databaser at trække viden fra.Udlandet er foran

Afdelingsleder Egon Sveistrup, Sønderjyllands

TIC & ErhvervsCenter, oplyser, at de fleste lokale virksomheder springer den oplagte regionale mulighed over og i stedet går

til Teknologisk Institut eller Danmarks Tekniske Universitet, når de skal have udført analyser. Dermed afskærer

de sig fra den vigtige, tætte kontakt om at løse et problem.


- Vi har i regionen et fantastisk laboratorium, der

kan udnyttes langt bedre kommercielt. Vi henviser firmaer til det, og Poul henviser virksomheder med en god ide til os, så vi

kan rådgive, men ressourcerne kan med fordel bruges mere af små og mellemstore firmaer. Dette er en guldgrube for virksomhederne,

siger Egon Sveistrup.


Som leder af Euro Info Centre i Aabenraa ved han, at en forudsætning for tilskud fra EU til projekter

ofte er, at de involverer laboratorier eller andre universitetsrelaterede institutioner.


- I de lande, vi sammenligner os med,

er der meget klarere forbindelse mellem universiteter og erhvervsliv. Vi kæmper hele tiden med, at universiteter i lande som

Tyskland og Holland løser langt flere opgaver for industrien, siger Egon Sveistrup.


Inden for en årrække er

en række private og offentlige laboratorier i Sønderjylland lukket, senest laborantskolen ved EUC Syd. Det er gået

ud over blandt andet plast- og metalområdet, hvor laboratoriet på Syddansk Universitet har stor ekspertise. Den skal bare

bruges mere.