Unimercos vækst ned i lavere gear

Unimerco holder fast i vækstplan og globalisering, men i kølvandet på krisen slækkes der midlertidigt på målene.

Læs mere
Fold sammen
Unimerco Group i Sunds ved Herning er kommet nogenlunde vel gennem sit seneste regnskabsår med omsætningsvækst og et lidt mindre resultat end året før, men koncernen erkender, at den ikke helt har nået sine mål.

Der mangler 50 mio. kr. på toplinjen i forhold til det oprindelige mål, men det skyldes først og fremmest et forsinket opkøb.

Alligevel er også målet for indeværende år, 2008/09, droslet ned fra cirka 850 mio. kr. til 800 mio. kr., men ledelsen erkender selv, at det her og nu er meget svært at spå om fremtiden. Det skyldes ikke mindst krisen. Faktisk har Unimerco måttet konstatere et omsætningsfald i første kvartal af det nye regnskabsår. Unimerco har oplevet et kraftigt fald i sine byggerelaterede aktiviteter, og det vil sige salg af sømpistoler og betonbindere, og en mindre fremgang på hoved forretningsområdet skærende værktøjer.

Koncernens globalisering med etablering mange steder rundt om i verden fortsætter imidlertid, men der er fokus på besparelser, selv om ledelsen ikke agter at ty til afskedigelser.

I løbet af regnskabsåret er der tværtimod kommet knap 50 nye medarbejder til, så Unimerco Group i dag beskæftiger 622 medarbejdere. Omsætningen landede på godt 747 mio. kr. i forhold til godt 683 mio. kr. året før. Resultatet før skat blev godt 48 mio. kr. mod godt 65 mio. kr. i 2006/07.