Unge vælger IT frem for industri

Fem af landets største industrivirksomheder gør for første gang fælles sag for at sikre sig unge til automatik-,

maskin- og elektronikuddannelserne. Tilgangen til disse områder er klemt af, at mange unge vælger at tage uddannelser,

hvor begreberne IT og data indgår i navnet.


I går indledte Danfoss, Grundfos, Lego, B&O og Terma fremstødet

ved at deltage i den landsdækkende UddannelsesKaravanen, der besøgte Københavns Tekniske Skole. Frem til 8. marts

arbejder karavanen sig mod vest og går i dialog med unge på 22 tekniske skoler for at fortælle om mulighederne inden

for industrien.


- Mange unge har fortsat det indtryk, at industrien har meget med støj, røg og møg at gøre,

og at den kun beskæftiger sig med masseproduktion. Realiteten er, at meget af vores produktion foregår på automatisk

udstyr, og at medarbejdernes opgaver har ændret sig i takt med denne udvikling, siger personalekonsulent Allan Eriksen, Danfoss.


Som

landets største industrivirksomhed har Danfoss årligt behov på ca. 70 lærlinge inden for de mere håndværksprægede

fag i produktionen. Alene automatikfagtekniker, som en af virksomhedens lærlinge, Helle Clausen, i denne uge er med for at fortælle

om, har Danfoss brug for 20 nye af årligt.


- Vi får relativt mange ansøgere til elevpladser inden for IT og

data, og væsentligt flere end der er behov for. Derimod får vi færre ansøgere til de øvrige pladser,

og vi synes, grundlaget er for spinkelt. Hidtil er det lykkedes at skaffe unge nok uden at slække på kvalitetskravene,

og vi tror, at det vil lykkes igen - med hårdt arbejde, siger Allan Eriksen.


Uddannelsen til automatikfagtekniker, tidligere

automatikmekaniker, varer tre et halvt år og veksler mellem lønnet praktikophold på en virksomhed og 20 uger lange

skoleophold. Desuden giver uddannelsen hos Danfoss mulighed for nogle måneders udstationering i udlandet mod slutningen af uddannelsen.

Rekruttere og informere

Ved at møde unge på de tekniske uddannelser i øjenhøjde satser Danfoss

på også at gøre dem interesserede i fag som elektronikfagtekniker, elektriker og industritekniker.


Fælles

for disse uddannelser er, at de har et højt fagligt indhold af elektronik og mekanik uden at have IT- eller data-etiketten

hæftet direkte på sig.


- Vi deltager af to grunde i karavanen: Vi vil selvfølgelig gerne ansætte nogle

af de unge, der besøger vores stand, og vi føler, at der er et behov for at oplyse de unge om uddannelsesmulighederne

i industrien. Vi ønsker, at eleverne vælger ud fra et kendskab til uddannelserne og ikke ud fra eventuelle fordomme,

siger Allan Eriksen.


UddannelsesKaravanen arrangeres af konsulentfirmaet Andersen & Bjørnskov A/S og når ud

til ca. 120 gymnasier, handelsskoler og tekniske skoler.