Ung skatteflugt

Især blandt unge og veluddannede danskere bliver det stadig mere udbredt at søge job i udlandet, fordi de vil langt væk fra det danske skattetryk. Dansk Industri forventer, at hjerneflugten stiger i de kommende år.Væk fra topskattenI kollegernes fodspor

Langtfra alle danskere betaler deres skat med glæde. Især folk med en høj uddannelse og en endnu højere trækprocent drømmer om at få flere penge mellem hænderne.

Derfor flytter et stigende antal danskere i disse år i skattely i udlandet. Det mærker man blandt andet i Skatteborgerforeningen, der er en protestbevægelse mod det høje danske skattetryk. Foreningen får et stigende antal henvendelser fra danskere, der ønsker oplysninger om skattefordelene ved at skifte til et job i udlandet.

»Henvendelserne kommer overvejende fra folk med høje uddannelser. De har opdaget, at den ekstraindkomst, man får ved at være højtuddannet, ikke giver sig udslag i flere penge i tegnebogen. Og det er de kloge hoveder, der først flytter, fordi de har mulighed for at tage deres kvalifikationer med sig ud i verden,« siger Karsten Anker Petersen, formand for Skatteborgerforeningen.

Formanden mener ikke, at det er skattetrykket alene, der får flere danskere til at prøve lykken i udlandet, men det er en faktor, der fylder mere og mere, vurderer han.

Den betragtning deler chefkonsulent i Dansk Industri (DI), Per Nielsen. Han mener, at skatten er en af de væsentligste forklaringer på, at det især er de veluddannede, der hyppigst udvandrer. Det skyldes hovedsageligt, at denne gruppe har gode udsigter til en stor indkomst og dermed en stor skattebesparelse.

»Det er en bred vifte af folk, der forlader landet for en kortere eller længere periode. Men vores tal viser, at der er relativt flere personer med en lang videregående uddannelse, der udvandrer i forhold til dem, der ikke har nogen uddannelse,« siger Per Nielsen.

DI udarbejdede en undersøgelse sidste år, der viste, at 3.551 personer med en længerevarende uddannelse forlod Danmark i år 2000. Finansministeriet lavede en lignende undersøgelse i 1997, der viste et tal på 1.600.

Per Nielsen er da heller ikke i tvivl om, at der er tale om en stigende tendens. Han peger på, at det ikke kun er de veluddannede, der udvanderer - også ungdomsgenerationerne viser stigende interesse for at etablere sig i udlandet.

»De unge generationer er både i sindelag og rent fysisk mere mobile end de ældre generationer, der jo ikke er vokset op med et globaliseret arbejdsmarked. Derfor formoder vi, at det her er stadigt voksende problem,« siger Per Nielsen.

Han ser ikke udvandringen af kloge hoveder som et problem i sig selv. Problemet opstår først i det øjeblik, udvandringen af højtuddannede ikke modsvares af en tilsvarende indvandring af højtuddannede. Og som det er i dag, er der ikke balance i dette regnskab.

»Slagsiden ved skattetrykket er, at det er med til at afholde kompetente personer fra at indvandre til Danmark,« siger Per Nielsen, der understreger, at problemet skal ses i sammenhæng med, at der bliver stadig færre yngre personer i arbejdsstyrken til at forsørge den voksende gruppe, der i de kommende år forlader arbejdsmarkedet.