Undren over brotakster

Det parti, der er på magtens tinde og med skiftende socialdemokratiske socialministre kæmpede

så indædt imod, at der ikke kunne være tvivl om, at de mente det alvorligt.


Ikke ud fra økonomiske

interesser, men ud fra devisen om, at et forlig er et forlig. Selv om det senere bliver konstateret, at de økonomiske forhold,

der lå til grund for forliget har ændret sig i en sådan grad, at det er muligt at afskrive broen inden for samme

tidsramme, men med en væsentlig takstnedsættelse, ja så står S urokkeligt fast. Indtil de kommer i opposition.


Uforståelig

udmelding

Ligeså uforståelig er udmeldingen fra den konservative trafikminister Flemming Hansen. Ændringerne i de

økonomiske forudsætninger er åbenbart ikke nået frem til ministerens bord endnu.


Han udtaler til TV-Avisen,

at det er fuldstændig galematis at arbejde for en takstnedsættelse. Broen skal jo betales. Man kan bare sidde undrende tilbage

med en følelse af afmagt. Det er det samme parti, som både før og efter valget ikke forsømte nogen lejlighed

til at udtale ordet takstnedsættelse.


Flemming Hansen er yderligere i klar modsætning til sin partiformand og vicestatsminister

Bendt Bendtsen, som har bedt Flemming Hansen om at indkalde til drøftelser om sagen.


Den sidste hurdle er Kristeligt

Folkeparti. Noget tyder på, at dets stædige sigen nej til udvikling mellem landsdelene ligger i nogle landspolitisk set

meget få stemmer i de yderste jyske områder.