Undgå dobbelt fradrag for aktietab

Skattefokus.

Skat har orienteret om, at tab på aktier, opstået i årene 2002-2005, automatisk bliver modregnet i gevinster ved salg. Den enkelte skal derfor ikke selv modregne sådanne tab.

Skat har allerede gennemgået nogle af de modtagne selvangivelser for 2006, og har derefter fundet behov for at gøre opmærksom på:

l at tab på aktier, som er opstået i årene 2002 2005, automatisk modregnes af Skat i indkomst-årets gevinster ved salg af aktier og visse investeringsforeningsbeviser.

l at et udnyttet fradrags-berettiget tab automatisk overføres til modregning hos en eventuel ægtefælle. Et resterende tab fremføres til modregning i aktiegevinster i kommende år.

Ved udfyldelse af selvangivelsen skal du derfor ikke selv modregne tab på aktier i årets aktiegevinster eller overføre et uudnyttet fradrag til ægtefællen.

Hvis du også selv modregner tab i årets nettoindkomst af aktier med videre, bliver tabet modregnet to gange.

Uanset at det umiddelbart kan virke fristende at få dobbelt fradrag for det samme tab, bør sådanne fejl undgås, da fornøjelsen kun varer indtil den for meget udbetalte skat skal tilbagebetales. Derfor er det vigtigt at sammenholde selvangivelsen med den årsopgørelse, som Skat efterfølgende udsender, for at kontrollere, om der er sket dobbelt fradrag.

Hvis fejlen allerede er sket, bør det lokale skattecenter kontaktes.

Det skal bemærkes, at tab fra salg af unoterede aktier modregnes i såvel gevinster som udbytter fra både unoterede og børsnoterede aktier. Tab fra salg af børsnoterede aktier modregnes der-imod kun i gevinster og udbytter fra børsnoterede aktier.

For at hjælpe flest mulige borgere til at selvangive aktiegevinster og aktietab korrekt, har Skat på deres hjemmeside udgivet en pjece med information om emnet. Pjecen "Hvis du har aktier eller investeringsfondsbeviser" findes på Skats hjemmeside www.skat.dk, under Borger, Pjecer og vejledninger, og den har serie nr. P nr. 70. BDO ScanRevision hjælper selvsagt også gerne investorer, der har behov for hjælp til selvangivelsen.