Underskud i bokse-Brians Bibo

Regnskabschef i Bibo, Lisbeth Hansen, forklarer, at flytning og en udskiftning af vognparken i flyttevirksomheden bærer skylden

for det dårlige resultat, som de naturligvis er utilfredse med.- Der var en del afskrivning på det gamle lejemål,

og så solgte vi en stor del af af vognparken uden at få den forventede indtjening.Det var en strategisk beslutning,

der endte med, at en del af Bibos vognpark er blevet solgt.Virksomheden er gået fra ca. 40 vogne til kun at have 25.

Resten af den normale kørsel, er udbudt til vognmænd, der fortrinsvis kører større vogne og lastbiler.Virksomheden

har en række distributionsaftaler, blandt andet med Jysk Sengetøjslager. Tidligere havde den også en aftale med

Ikea, men den blev under større mediebevågenhed opsagt i oktober. Lisbeth Hansen mener dog ikke at opsigelsen af aftalen

vil få væsentlige økonomiske konsekvenser.- Vi havde kun kurerkørsel med Ikea, og det er kun en mindre

del af vores forretning.

Halvdelen fyret

Selv om virksomheden i regnskabet har en negativ egenkapital på 210.323kr.,

forventer Bibo at det er et hul, der bliver lukket i løbet af det følgende regnskabsår. Målsætningen

for regnskabet 2003/04 er et overskud på fire til fem mio. kr. Allerede nu følger budgettet målsætningen.

Den 30. november kunne Bibo således vise et foreløbigt overskud på 1,4 mio. kr. Den store konvertering er sket

efter, at virksomheden valgte at lægge en del af kørslen ud til selvstændige vognmænd. Fra 90 fastansatte

i sommer har man trimmet virksomheden ned til 44.- Udliciteringen af kørslen har været medvirkende til udviklingen,

og vi regner med at fortsætte den næste år, fastslår Lisbeth Hansen.Dele af bestyrelsen blev i slutningen

af oktober udskiftet efter bruddet med Ikea, og en af de udtrådte var den nu tidligere bokser Brian Nielsen.- Blandt andet

på grund af negativ presseomtale, besluttede vi os i virksomheden for at rydde lidt ud i bestyrelsen, fortæller Lisbeth Hansen.Brian

Nielsen og Andre Petersen, der også udtrådte af bestyrelsen i samme omgang, er dog stadig både hovedaktionærer

med medbestemmelsesret og ansatte i virksomheden.