Underleverandører får forretningsplan

Læs mere
Fold sammen
For store industrilokomotiver kan det lyde underligt, at man som virksomhed kan eksistere uden overordnet strategi og forretningsplan.

Men

det kan man.

Mange underleverandører har faktisk gjort det i årevis. Globaliseringen og konkurrencen fra lavtlønslande

begynder imidlertid at gøre den praksis farlig.


Det er en af årsagerne til, at TIC Erhvervscenter Nordjylland, TECN,

med støtte fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd og Nordjyllands amt er i fuld gang med at ruste en stor del af regionens

jern- og metalindustrielle underleverandører til en mere strategisk, overvejet virkelighed via et stort udviklingsprojekt.

Tredje

fase

Projektet er netop gået ind i sin tredje fase, hvor 40-45 virksomheder i samarbejde med eksterne virksomhedsrådgivere

fra TECN går i gang med at udarbejde handlingsplaner, som meget vel kan komme til at se vidt forskellige ud, men som overordnet

handler om at få fastlagt den enkelte virksomheds fremtidsstrategi og sine kernekompetencer.


Baggrunden for den tredje

fase er en delrapport, hvor kompetencerne i 102 underleverandørvirksomheder er blevet analyseret. Rapportens konklusioner viser,

at det er på høje tid for mange, at der sættes ind med mere velovervejet handling. Et langt stykke ad vejen har

virksomhederne handlet på "lykke og fromme".Kernekompetencer

Adspurgt om virksomhedernes kernekompetencer,

svarer de fleste, at de har kernekompetencer, men det er en sandhed med modifikationer, idet de ikke lever op til analysens definition

på kernekompetencer.


Det er rapportens konklusion, at de fleste betragter det, de er gode til, som en kernekompetence.

På den måde bliver mange almindelige kompetencer opgraderetr uagtet, naboen måske er akkurat lige så dygtig

på det felt. Rapportenudtrykker sin definition på en kernekompetence meget præcist:


"En kernekompetence

er en speciel kompetence i en virksomhed, som adskiller virksomheden strategisk fra ndre virksomheder, og som skaber en konkurrencefordel.

Kernekompetence er derfor en speciel viden på bestemte områder. Den er karakteriseret ved: Den giver adgang til mange

markeder, den bidrager væsentligt til værdiskabelsen, den er vanskelig at imitere for konkurrenterne."

Mange

mangler

Analysen viser mange mangler hos deltagerne. Her nogle få af de nævnte:


Mål og strategi er ofte hverken

vurderet eller besluttet. En del af virksomhedsejerne vil gerne sælge deres virksomhed, men har i årevis ikke kunnet finde

en køber.


Mere end hver fjerde udarbejder ikke budgetter, men vurderer økonomien i forhold til tallene fra året

før. Der er generel tilbageholdenhed overfor at gå ind på nye markeder bl.a. fordi især de små virksomheder

slet ikke har en salgsmedarbejder. Ingen af de adspurgte virksomheder havde en IT-strategi. De fleste bruger IT til e-mails. 57 pct.

af virksomhederne har en bestyrelse, men kun 34 pct. benytter muligheden af at have eksterne folk i bestyrelsen. To tredjedele af

alle har ikke uddannelsesplanlægning af medarbejderne, selv om de fleste har et ønske om at skabe udviklingsmuligheder

for de samme medarbejdere.


Virksomhedsrådgiver Claus Midtgaard, TECN, mener derfor, at rapporten med al ønskelig

tydelighed viser, der er noget at gå i gang med.Ikke blot papir- Det er vigtigt, at de kommende handlingsplaner

ikke blot bliver nogle stykker papirer, der kommer til at fylde op i et ringbind på kontoret. Papir er slet ikke det centrale.

Frem for alt handler det her projekt om, at virksomhederne får gjort sig nogle tanker om, hvor de vil hen og hvordan, siger

han.


Ud af et mindre katalog over indsatsområder peger han på især to punkter, der vil komme til at gå

igen i de mange projekter.


"Afklar mål, strategi, vision og ledelse til global konkurrence og udarbejd forretningsplan"

og "Igangsæt og/eller styrk markedsføringen og udnyt PR mulighederne".


Det nordjyske projekt løber

frem til udgangen af første kvartal næste år, hvorefter der foretages en evaluering.


Det er ikke utænkeligt,

oplyser Claus Midtgaard, at projektet senere vil blive gentaget indenfor andre brancher.