Underleverandør kunne fordoble sin omsætning

For et par år tilbage besluttede man på underleverandørvirksomheden Brdr. Jensen A/S i Vejle, at man ville søge

at øge antallet af kunder.


Ikke noget med at sidde og vente på ordrerne. Ikke noget med at beskyde markedet med

spredehagl.


Man valgte målrettet at undersøge det europæiske marked for potentielle kunder. Virksomheder og

producenter, der lagde vægt på kvalitetsarbejder hos deres underleverandører, var målgruppen.


Og det

skulle være virksomheder, der ønskede ekspertleverancer fra en ekspert i rustfrit stål - uanset om det drejede

sig om fræs, drejning, svejsning eller slibning - endog montage, hvis målet var at få en højere grad af færdiggørelse

hjem fra underleverandøren.


Dertil kom, at man absolut ikke udelukkede kunder, der ikke netop satsede på det rustfri,

men ønskede kvalitetsarbejder i andre materialer.


Initiativet blev så stor en succes, at Brdr. Jensen på

et år fordoblede såvel omsætning som resultat,så man måtte bygge en ny afdeling til virksomheden for

at kunne få de optimale betingelser at arbejde under, når de nye kunder skulle havde den bedst mulige betjening.


-

Kvalitetskravet er den væsentligste faktor. Det er vores eksistensberettigelse, og dertil lægger vi selv stor vægt

på leveringspræcision, siger direktør Lars Jensen, Brdr. Jensen A/S.Priskompensation

- Det er en ting,

som vi vægter så højt, at vi har udarbejdet en garantiforpligtigelse, så vi giver kunderne fem procent priskompensation, hvis

vi misligholder et af fire punkter: Materialeforhold, bearbejdningsforhold, problemafhjælpning og leveringsforhold. Det betyder, at

skulle alt gå galt for os, så giver vi 20 pct. prisreduktion, siger Lars Jensen.


Disse forhold har været med

til at cementere et godt forhold til kundekredsen, og det har samtidig betydet, at Brdr. Jensen har kunnet hente en medarbejderskare

på 25 mand, der alle er eksperter på deres område.


For at skabe de bedste forhold og dermed være ekstra

attraktiv for medarbejderne, er der således heller ikke blevet sparet på omkostningerne, da man sidste år investerede

seks mio. kr. i 500 kvm nye produktionslokaler, der har betydet, at man fik mulighed for at fordoble produktionskapaciteten.


Virksomheden

har specialiseret sig i små serier, og det er sjældent, man tager ordrer ind, der løber op i over 1.000 stykker

- til gengæld er der ofte tale om en meget høj forædlingsgrad. Det er også den indsats, der har givet virksomheden

mulighed for at gå langt ud på markedet - helt til det sydlige Tyskland.


- Vi mødte op hos en virksomhed ved

foden af Alperne. 8.000 ansatte og nok 400 af de cnc-styrede maskiner, vi kun har få af. Vi blev mødt med ordene: Hvad

kan I, som vi ikke selv kan, og vi måtte svare, at vi kunne lave de ting, som ikke passede ind i deres gennemrationaliserede

koncept. Siden har vi fået en lind strøm af ordrer derfra. Det er forcen for underleverandører som os, at de store

virksomheder faktisk med fordel kan outsource deres specielle opgaver. Vi kan klare de ting, der selv sjældent har plads til

i et produktionsflow, slutter Lars Jensen.


Brdr. Jensen omsætter i dag for 17 mio. kr. og havde sidste år et resultat på

1,7 mio. kr.