Uklare regler generer kølebranchen

Naturlig køling er et af de absolutte hovedtemaer på messen Danske Køledage, som holdes i dag og i morgen i Odense

Congress Center. Danske kølevirksomheder er i front på dette område, men de og deres udvikling generes af myndighederne.-

Dansk køleindustri har for længst indstillet sig på, at de kemiske kølemidler skal erstattes af naturlige

kølemidler, men det store spørgsmål er, om Danmark løber så stærkt, at den danske køleindustri

risikerer at blive mere eller mindre isoleret i forhold til resten af verden, siger direktør Lars Vørs fra Danske Køledage.

Uenige

myndigheder

Det er bl.a. usikkert, hvordan udviklingen i EU og USA vil gå.- Desuden er de danske myndigheder alt for langsomme,

når det gælde om at få indført den nødvendige følgelovgivning, den lovgivning, der skal gøre det

enkelt at udfase drivhusgasserne og indføre naturlige kølemidler, siger Lars Vørs.- Også fortolkningerne

af de nye køletekniske regler halter bagefter. Det er således i dag sådan, at et anlæg, der kan godkendes

i én del af landet, bliver kasseret i en anden del, fordi myndighederne ikke er enige om, hvordan reglerne skal fortolkes.Det

er vigtigt for kølebranchen at få sat strømpile på de kommende års udvikling både nationalt

og internationalt, og derfor har Danske Køledage udviklet sig til at blive Nordens største og mest betydningsfulde forum for

vidensformidling og erfaringsudveksling.54 firmaer deltager på messen, som desuden rummer en konference, hvor bl.a. direktør

Ole Krog fra Dansk Industri vil tale om nye EU-initiativer, mens amerikaneren Ronald Vallort, der til sommer tiltræder som præsident for

verdens største køletekniske organisation, ASHRAE, skal holde den anden hovedtale.Messen i Odense har hjemmesiden

www.dansk-koledag.dk.