Uenighed om ansvar for ledige

Strukturkommissionen anbefaler, at kommunerne fremover får det overordnede ansvar for alle ledige. Men det er langt fra sikkert, at det ender sådan. De politiske partier er ganske vist enige om, at beskæftigelsesindsatsen skal samles i et såkaldt enstrenget system, hvor der ikke skelnes mellem ledige på kontanthjælp og dagpenge som i dag.

Men der er ikke enighed om, hvorvidt det nye system skal forankres i kommunerne eller i statsligt regi. Heller ikke internt i regeringen.

- Vi har endnu ikke taget stilling til, om beskæftigelsesindsatsen skal forankres i kommunerne, arbejdsformidlingen eller en helt tredje administration, siger De Konservatives, Lars Barfoed.

Socialdemokraterne støtter ligesom LO og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) en statslig forankring, mens beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) vil lade det afhænge af størrelsen på de fremtidige kommuner. Under alle omstændigheder vil kommunerne blive underlagt stram statslig styring, fastslår han.

- Der bliver ikke tale om, at kommunerne bare frit kan forvalte pengene til beskæftigelsesindsatsen. Vi vil ikke risikerer, de bliver brugt på skoler og plejehjem i stedet for på de ledige, siger Claus Hjort Frederiksen.

/ritzau/