Uenighed i renseribranchen

Det mener Flemming Gordon Olsen, indehaver af Sober Rens med tre butikker i Nordsjælland samt initiativtager til den landsdækkende renserikæde

Texpert.


Han er også forhenværende næstformand i Dansk Renseri Forening og formand for foreningens miljøudvalg.
I dag står han og de i alt ti renserier, som er med i Texpert, udenfor Dansk Renseri Forening. En af årsagerne er

uenighed om håndtering af perchlorsagen.


- Når det gælder den fortsatte brug af perchlor, så siger vi:

Glem det. Vi vil ikke rende og forsvare et forurenende stof som perchlor, siger Flemming Gordon Olsen.


Han og de øvrige

Texpert-renserier har derfor valgt at satse på kulbrinte baserede rensemaskiner. Kulbrinte er en slags lugtfri mineralsk terpentin, som

er udviklet for at komme malersyndromet til livs. Kulbrinte forurener også, men i mindre omfang end perchlor, siger Flemming

Gordon Olsen.


Han mener derfor, at en branchebekendtgørelse, der blot indeholder bestemmelser for, hvordan man må

anvende perchlor samt et forbud mod nyetableringer af renserier er en fejltagelse.


- Selvom grænsen for udledning af perchlor

til nabobeboelser bliver hævet til 0,1 mg er stadig urealistisk. Selvom renseriejerne invester i rumforbedringer, har de ingen

garanti for, at det bringer udledningen ned til det krævede, siger Flemming Gordon Olsen.


Han vurderer at et renseri typisk

vil skulle investere 250.000 kr., hvis den skal kunne fortsætte med perchlor-rensning. Samtidig kan en kulbrintemaskine erhverves

for et sted mellem 300.000 og 600.000 afhængig af kapacitet.


- Derfor står mange renserier overfor valget om de skal

investere en kvart mio. kr. og køre videre med perchlor, men med den risiko, at investeringen ikke nedbringer forureningen

tilstrækkeligt, hvorefter de alligevel må til at investere i alternativ teknologi, siger Flemming Gordon Olsen.


Men

den kommende branchebekendtgørelse vil ikke indeholde krav om en udfasning af perchlor.


- Det er noget branchen selv må

finde ud af hen ad veje i takt med at alternativerne bliver rentable at bruge. Der er ingen planer om at stille krav om en udfasning

af perchlor på nuværende tidspunkt, siger fuldmægtig Susanne Andersen fra Miljøstyrelsen.