Udvalg skal gøre det nemmere at straffe bankchefer

Efter finanskrisen har der været flere sager om uansvarlig bankdrift. Lederes erstatningsansvar undersøges nu.

I oktober blev sidste punktum sat efter Amagerbankens kollaps, da de otte dømte personer fra bankens ledelse i et forlig med Finansiel Stabilitet indvilgede i at betale 255,5 millioner kroner. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

København. Et nyt udvalg skal komme med anbefalinger til, hvordan retstilstanden for brud på den finansielle lovgivning kan ændres. Det skal for eksempel gøre det lettere at gøre bankchefer erstatningsansvarlige.

Det oplyser Erhvervsministeriet.

Udvalget er en konsekvens af en politisk aftale, der blev indgået mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, SF, DF, og Radikale Venstre i marts.

Siden da er blandt andet sagen om Amagerbanken blevet lukket. Her skal en tidligere direktør samt syv tidligere bestyrelsesmedlemmer betale i alt 255,5 millioner kroner til staten.

Men der er behov for, at "den ansvarlige ledelse og nøglepersoner i en finansiel virksomhed i videre omfang end i dag" vil kunne holdes strafferetligt ansvarlig samt kunne blive afkrævet erstatning for tab, står der i udvalgets kommissorium.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) uddyber i en meddelelse:

- I det seneste årti har mange af os flere gange stået tilbage med en fornemmelse af, at der var et misforhold mellem handlinger, ansvar og konsekvenser i toppen af den finansielle sektor.

- Det er en realitet, at samfundets tillid til den finansielle sektor på denne baggrund har lidt et knæk, siger Kollerup i meddelelsen.

- Det er derfor vigtigt, at vi kulegraver, hvordan vi sikrer, at de personer, der leder de finansielle virksomheder ikke ustraffet misbruger den tillid, som sektoren hviler på.

Udvalget på ti medlemmer omfatter en række embedsmænd samt tre eksterne eksperter.

Formand for udvalget er højesteretsdommer Jan Schans Christensen.

Han forventer, at der vil komme flere konkrete anbefalinger ud af arbejdet.

- Udvalget kommer til at arbejde med flere centrale juridiske emner - som ansvar, erstatning og straf, siger han i meddelelsen.

Udvalget har ifølge kommissoriet tre hovedopgaver.

For det første skal det se på "skærpede strafferetlige ansvarsnormer inden for det finansielle område, herunder hvidvaskområdet".

Derudover skal det se på en "skærpet erstatningsretlig ansvarsnorm for ledelsen af finansiel virksomhed".

Afslutningsvis skal udvalget tage stilling til muligheder for at fratage fratrædelsesgodtgørelsen, hvis et ledelsesmedlem har været ansvarlig for, at en bank er nødlidende.

/ritzau/