Udsigt til retssag om ret til prikkerunde

Mandag blev der indledt en række prikkerunder blandt landets statsansatte. Nu truer de statsansattes forhandlere med sagsanlæg mod de arbejdsgivere, der allerede er begyndt at uddele fyresedlerne. Begrundelsen for en eventuelt kommende retssag er, at fyresedlerne bliver uddelt, før finansloven er endeligt vedtaget.

Læs mere
Fold sammen
I de statsansattes forhandlingsorganisation StK (Statsansattes Kartel) overvejer man kraftigt at køre sag mod de arbejdsgivere, der allerede er begyndt at uddele fyresedlerne.

"Vi overvejer enten af køre retssag via domstolene eller på anden vis få kendt de allerede påbegyndte fyringer i strid med reglerne. Og sandsynligvis tager vi stilling til spørgsmålet allerede tirsdag," siger StK-formand Peter Waldorff til Ritzau.

Han forklarer, at kartellet først og fremmest ønsker at få de konkrete fyresedler i hånden, før kartellet skrider til handling.

"Vi regner med at have de første fyresedler i hånden allerede tirsdag, og herfra vil vores advokater tage stilling til, hvordan vi så skal forholde os," siger Peter Waldorff.

I tilfælde af en retssag er der endnu ikke taget stilling til, hvem der skal føres sag mod. Også det spørgsmål afklares formentlig tirsdag.

"En sag kan eksempelvis køres enten mod Personalestyrelsen under Finansministeriet eller også mod den enkelte arbejdsgiver i den statsstyrede virksomhed," siger Peter Waldorff.

Fyresedlerne bliver uddelt på baggrund af finansminister Thor Pedersen (V) forslag til finanslov, hvor der er lagt op til en række besparelser i staten.

Begrundelsen for den eventuelt kommende retssag er, at fyresedlerne bliver uddelt, før finansloven er endeligt vedtaget.

"Vi mener, at der skal være et grundlag for at fyre, og det mener vi ikke der er, fordi finansloven jo ikke er vedtaget endnu," siger Peter Waldorff.

Han henviser til uddannelsesområdet, hvor de planlagte besparelser på landets universiteter blev taget af bordet mandag.

"Vi kan jo ikke på nuværende tidspunkt vide, om besparelserne reelt skal gennemføres, eller om de tages af bordet. Derfor er det alt for tidligt at uddele fyresedler inden finansloven er i hus," siger Peter Waldorff.

Han udtrykker samtidig ønske om, at de statslige arbejdsgivere i stedet for straks at gribe til fyresedler forsøger at undersøge alternativer til besparelser.

"Man kunne eksempelvis se om der var medarbejdere, som ønskede en frivillig fratrædelsesordning. Desuden burde arbejdsgiverne i forbindelse med kommende fyringer undersøge, om der er mulighed for at omplacere medarbejdere," siger Peter Waldorff.

De første fyresedler faldt blandt andet hos de ansatte i Økonomi- og Erhvervsministeriet mandag, og senere på ugen ventes blandt andet Danmarks Statistik samt Miljøstyrelsen at fyre ansatte.

Repræsentanter for medarbejderne i staten har møde med Personalestyrelsen om de igangværende fyringsrunder næste gang den 14. februar. Her skal der blandt andet tales oprettelsen af en jobbank samt hvordan man sikrer, at de fyrede kommer i nyt job.

Antallet af fyresedler i staten frem til 2005 er for øjeblikket uklart. Mens finansminister Thor Pedersen har anslået antallet af nedlagte stillinger til omkring 5000 har det uafhængige analyseinstitut CASA (Center for Alternativ Samfunds Analyse) anslået, at besparelserne svarer til omkring 9000 nedlagte stillinger.

Ritzau