Udsigt til gennembrud for NeuroSearch

Medicinalvirksomheden NeuroSearch har indgået aftale med den internationale koncern Boehringer Ingelhem om udvikling af et lægemiddel til behandling af Alzheimers og Parkinsons sygdom.

Ifølge aftalen modtager NeuroSearch betaling på ca. 680 mio. kroner, indtil lægemiddelkandidaten NS 2330 kan bringes på markedet. De 170 mio. kroner er den indledende betaling, og derefter vil de resterende 510 mio. kroner forfalde frem til det tidspunkt, hvor der er givet tilladelse til at markedsføre produktet.

Efterfølgende vil NeuroSearch løbende få indtægter i forbindelse med salg af lægemidlet.

Boehringer Ingelheim, der er hovedsæde i Ingelheim, Tyskland, overtager fremtidige omkostninger med udvikling af NS 2330. Aftalen gælder i hele verden undtagen i de nordiske og baltiske lande, hvor NeuroSearch fortsat ejer rettighederne til at markedsføre midlet.

- Vi er meget tilfredse med og stolte af vores aftale med Boehringer Ingelheim. Det har været afgørende for os, at de vil udvikle NS 2330 både til Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom. Aftalen sikrer samtidig, at de nødvendige ressourcer til at bringe NS 2330 frem til markedet er til stede, siger Jørgen Buus Larsen, adm. direktør i NeuroSearch.

NS 2330 har i de første kliniske fase 2a-studier med Alzheimerpatienter givet positive resultater i form af signifikant forbedring af de vigtigste dele af hukommelsesfunktionen.

Som led i aftalen er der udarbejdet en fælles plan for den videre udvikling. Et større fase 2b-studie med Alzheimerpatienter er planlagt til i år. I forhold til Parkinsons sygdom har NeuroSearch i en række forsøg vist, at midlet udviser fordele i forhold til eksisterende behandlingsformer. Midlet skal nu undersøges i et større fase 2 studie med Parkinsonpatienter.

Det estimeres, at mere end 29 mio. mennesker er ramt af demens, hvoraf ca. halvdelen har Alzheimers sygdom. Parkinsons sygdom rammer fire millioner patienter i verden.

Aktiekursen i NeuroSearch steg hurtigt fredag med mere end 30 procent, efter at nyheden var kommet frem.

Ritzau