Udpræget mangel på konkurrence blandt optikerne

Når man køber briller i Danmark, giver man gennemsnitligt 2500 kr., men tager man over på den anden side af Øresund,

slipper man med 1375 kr. eller kun lidt over halvdelen.


Det er en af konklusionerne i Konkurrencestyrelsens netop offentliggjorte rapport

om konkurrence, eller måske rettere mangel på samme i den danske optikerbranche.


- Der er unaturligt høje

avancer i optikerbranchen. Det væsentligste problem er, at der mangler priskonkurrence. Vores undersøgelse viser, at prisen

ikke er et konkurrenceparameter, siger kontorchef i Konkurrencestyrelsen Ole Bækgaard.


Branchens afkastningsgrad ligger

på mellem 28 og 32 pct., hvilket er til det dobbelte af tandlægernes. De høje priser gør Danmark til et

af Europas absolut dyreste lande, faktisk kun overgået af Schweiz.


Der er omkring 700 optikerforretninger i Danmark med

en samlet omsætning på omtrent to mia kr., men havde der været en sundere konkurrence ville antallet snarere være

230. Der er et stort kapacitetsmæssigt overskud i optikerbranchen, som betyder, at der faktisk er optikere nok i Danmark til at

servicere en befolkning på 15 mio., konkluderer Konkurrencestyrelsen. Sagt på en anden måde burde to tredjedele

lukke, hvis komkurrencen var på højde med eksempelvis Sverige.

Eneret på brillesalg

Landets førende

optikerkæde, Synoptik, der har 111 butikker, er uenig i nogle af Konkurrencestyrelsens konklusioner - bl.a. den omkring den

høje indtjening er overdrevet.


- Men der er ingen tvivl om, at der er produktivitetsproblemer i branchen som helhed, og

der er også for mange butikker. Vi arbejder i Synoptik med, på forskellige måder at øge produktiviteten,

siger adm. direktør Boye Kjær-Jensen, Synoptik.


Branchen er præget af lav produktivitet, lav konkurrenceintensitet

og mangel på prisgennemsigtighed, lyder det i rapporten. Såkaldt bundling er et udpræget fænomen hos optikerne.

Det består i al sin enkelhed i, at optikerne i stor udstrækning benytter sig af at sælge pakkeløsninger.

Det har ifølge Konkurrencestyrelsen den uheldige effekt, at priserne på de enkelte produkter sløres.


Administrerende

direktør Boye Kjær-Jensen erkender, at der kan ske forbedringer i branchen. Og det drejer sig særligt om prisgennemsigtigheden.


-

Vi kan godt blive bedre til at vejlede kunderne omkring priser, og eksempelvis udspecificere priserne på alle vores produkter

og ydelser, siger Boye Kjær Jensen.


Hos Konkurrencestyrelsen så man gerne, at det blev gjort lettere for andre typer

detailforretninger at sælge nogle af de produkter, optikerne nærmest har eneret på.


I øjeblikket er

det sådan, at man skal have en optiker-uddannelse for at sælge briller og kontaktlinser, med mindre der er tale om standardbriller.