Udlandsindsats giver resultater

Oprettelse af datterselskaber eller nye joint venture-samarbejder med virksomheder i Trekantområdet - det er målet for

et stort projekt, der i øjeblikket satses meget på.


Italienske brødproducenter, producenter af sko og af

kontor- og kantinemøbler samt producenter inden for den rustfrie industri. En spansk skoproducent, tyske jern- og stålstøberier,

skilteproducenter og joint venturesamarbejde med tysk metalindustri.


Det er nogle af de projekter, der i øjeblikket forhandles

om i Trekantområdet Danmarks regi.


Den intensive markedsføring og den målrettede udvidede kontaktflade til udlandet

er således i fuld gang med at give resultater og dermed styrke hele Trekantområdets erhvervsliv yderligere.

Ambassadørkorps

Indsatsen

startede som et projekt tilbage i 1994, og i dag har man intensiveret arbejdet med etablering af et aktivt ambassadørkorps

i flere europæiske områder - samt et målrettet arbejde med at gøre opmærksom på sig selv via

den udenlandske presse. Begge indsatsområder har til dato givet gode resultater.


- Vi kan nøgternt notere, at vi

i realiteten er gået fra projektets mere diffuse varme luft til et oplæg, hvor der er kolde facts, der arbejdes med, siger

markedsføringsdirektør Bjarne Hansen, Trekantområdet Danmark.


- Vi arbejder meget med en personlig kontakt,

hvor vi arbejder på at få samarbejde med udenlandske virksomheder på ethvert område, hvad enten de skulle

kunne være interesseret i at etablere datterselskaber i regionen eller indlede joint venture-samarbejder med vores lokale virksomheder.


-

Vi har etableret os med en række ambassadører i forskellige regioner, og det er enten danske virksomhedsledere, der arbejder

i udlandet eller udenlandske. Det er personer, der alle er interesseret i at gøre en indsats til gavn for dem selv og for os.

Det er engagerede folk, der er meget aktive. Det er dog vigtigt at finde personer, der har samme interesser som vi har, og som har

stor brancheindsigt i den region, hvor der arbejdes. Samtidig lægger vi stor vægt på, at vore ambassadører hurtigt

kan se, at hele indsatsen får en positiv indflydelse hos dem, fastslår Bjarne Hansen.


Trekantområdet Danmark

arbejder i øjeblikket på at få udvidet antallet af ambassadør-ordningen, der har fungeret siden sidste sommer,

og samtidig har man indledt et tæt samarbejde med Bundes Verband Mittelständische Wirtsschaft i Tyskland, der har 55.000

virksomhedsledere som medlem, og det er en arbejde og en kontakt, der allerede har givet mange positive henvendelser ifølge

Bjarne Hansen. Det oplyses samtidig, at man i den kommende uge skal i direkte forhandling med ambassadøren i Parma-regionen, der

er den danske erhvervsmand Mogens Halberg, som leder en italiensk virksomhed, der producerer rustfrit procesudstyr til fødevare-

og medicinalindustrien. Denne kontakt venter man sig meget af, da netop den rustfrie erhvervssektor er en af Trekantregionens helt

store forcer.


Arbejedet med den udenlandske markedsføringsindsats bliver yderligere intensiveret i den kommende tid, da

man i samarbejde med Invest in Denmark i Udenrigsministeriets regi er ved at få gennemført en ny og grundig markedsanalyse.