Udlandsgælden stiger trods overskud

På grund af faldende aktiekurser på udenlandske børser stiger udlandsgælden. Det sker på trods af et historisk rekordoverskud på betalingsbalancen og udsigt til en ny rekord i år.

"Der har været store kursreguleringer i udlandets favør, og det får den danske udlandsgæld til at stige. Årsagen er, at Danmark har investeret i flere udenlandske aktier, end udlandet har i danske aktier. Samtidig har udenlandske investorer flere penge i danske obligationer, end Danmark har i udenlandske obligationer," siger økonom fra Danske Bank Jesper Hansen til Ritzau.

Udlandsgælden er den samlede mængde penge, som staten, virksomheder og private danskere skylder i udlandet. De seneste tal for udlandsgælden er fra 2000, hvor den steg til 178 mia.kr. fra 163 mia. kr. året før.

Nationalbanken har endnu ikke offentliggjort tal for den samlede udlandsgæld i 2001, men økonomerne venter en fortsat stigning.

Gennem det seneste tiår - på nær 1998 - har der været overskud på betalingsbalancen med historisk rekord i 2001 på 33,7 mia. kr.

"Det skyldes især, at eksporten har klaret sig pænt, og at pinsepakken har dæmpet danskernes forbrug og dermed importen.

Men det er bemærkelsesværdigt, at rekorden er sat i et år, hvor virksomhederne har kørt tæt på kapacitetsgrænsen og alligevel har kunnet tilfredsstille den udenlandske efterspørgsel. Det var ikke tilfældet i 1993, da betalingsbalancen også satte rekord," siger Jesper Hansen.

Selvom der har været nedgang i de internationale konjunkturer, har dansk eksport klaret sig pænt, og overskuddet på handelen med udlandet gav et klækkeligt bidrag til rekorden. Overskuddet på handelen i 2001 blev på 58,8 mia. kr. - en stigning på 7,7 mia. kr. i forhold til året før.

Især eksporten af energi, landsbrugsvarer og medicin er gået frem, fordi det er varer, som ikke er følsomme over for konjunkturerne. Derimod er industrien ramt af den internationale økonomiske afmatning, men der er udsigt til, at det vender i løbet af 2002. Derfor vil eksporten stige og modsvare en stigende import. Det ventes, at dønningerne fra pinsepakken vil lægge sig, og at danskerne vil omsætte en stigende realløn til mere forbrug. Det vil få importen til at stige. Alligevel er der udsigt til rekordstort overskud på betalingsbalancen også i 2002.

Målt i forhold til bruttonationalproduktet (BNP) ventes overskuddet på betalingsbalancen i 2001 at udgøre 2,5 pct. eller 33,7 mia. kr. I 1993 var det på 2,8 pct. svarende til 25,2 mia.

kr.

Ritzau