Udgifter ude af kontrol

Leder. Finanslov dræner den private sektor for arbejdskraft.

Det er lykkedes medierne - også de borgerlige medier - at fremstille virkeligheden som om den offentlige sektor i årevis er blevet skåret ned.

Den finanslov, som finansminister Thor Pedersen fremlagde i går, viser det modsatte. Det offentlige forbrug tordner derudaf.

I 2008 øges det offentlige forbrug med yderligere 7,5 milliarder kr eller næsten to procent. Og forude venter overenskomstforhandlinger for de offentligt ansatte, som formentlig fører til nye offentlige udgiftseksplosioner.

Problemet er ikke alene, at det store offentlige forbrug fører til forstærket pres på arbejdsmarkedet og dermed stjæler arbejdskraft fra den private sektor, som skal betale velfærden.

Problemet er, at den offentlige sektors produktivitet er ringe. Jo flere penge, der hældes i de offentlige systemer, jo værre bliver det.

I det offentlige gælder den laveste fællesnævner for alt, hvad der skal laves. Samtidig er ledelsesretten i praksis deponeret hos de stærke fagforeninger indenfor det offentlige område.

VK-regeringen har med sin kommunalreform og sin kvalitetsreform lagt op til en modernisering af den offentlige sektor med stærkere vægt på ledelse og mere effektivitet.

Gårsdagens finanslovsforslag viser, hvor nødvendig den øvelse er.

For at den skal lykkes, bør større dele af den offentlige sektors ydelser "konkurrenceudsættes", som det hedder i bureaukratsprog. Vi kan ikke leve med en offentlig sektor, der sluger stadig flere penge, fordi den er ineffektiv. Steno