Udfordringens år

I vanskelige tider ses marketingafdelingens arbejde som bekendt oftere som en

omkostning end som en investering. En erfaring som mange marketingchefer har gjort sig - af og til på den hårde måde.At

indlede et nyt marketingår er som at vende et nyt blad og stå overfor nye muligheder og udfordringer, som man kan vende

positivt. Men det er svært at spå om, hvordan branchen og markedskommunikationen vil udvikle sig i 2003. Naturligvis findes

der mange trus-ler. En krig i Irak og en fortsat negativ udvikling på verdens børser er næppe med til at vende

den triste udvikling for reklame- og annoncemarkederne. Annoncørerne -de, der køber og betaler for reklamen, skal tro

på egen vækst før man skal turde drømme om, endsige kalkulere med vækst i reklame og mediebranchen.U

agtet sorte skyer i horisonten, krig eller krise har virksomheder dog altid kommunikeret med deres markeder. Det er en nødvendighed,

og det vil man naturligvis også gøre i 2003. Vi vil nok se et forsigtigt, fortsat stagnerende marked for annoncer, hvor

annoncørerne ikke nødvendigvis vil bruge flere penge, men med sikkerhed vil bruge dem på nye måder. Annoncører

og reklamekøbere af i dag stiller sig dog en række kvalificerede spørgsmål, som bureauer og media i højere

grad end nogen sinde før må forholde sig til:- Hvordan får vi størst mulig effekt af vores reklameinvestering?-

Hvordan optimeres reklameinvesteringen? Annoncørernes skærpede omkostningsbevidsthed vil kunne ses i et pris- og procespres

på mellemled og rådgivere og i relation til medievalg- Hvilke kerneydelser er det, vi køber/ønsker

at købe hos bureauerne - hvilken værdi er det, bureauet kan og skal tilføre marketingprocessen?- Hvordan

kan ydelserne fremover betales på en mere rimelig måde; kan der fx opnås produkt, partnerskab, kriterier og pris

via perfor-manceaftaler?- Hvilke medier kan bedst dokumentere den ønskede kontakt til målgrupperne?- Hvad

betyder kvaliteten af reklamemiljøet, herunder den stigende reklamestøj i nogle medier?- Hvilke muligheder ligger

der i de nye medier, og i at kombinere dem med den mere traditionelle massekommunikation?I perioder står markedsføring

og reklame for skud, og på vej ind i det nyt år giver det også mening at huske på, at markedsføring

er en væsentlig drivkraft i et frit samfund. Markedskommunikation er en dynamisk kraft, som fortjener seriøse vilkår,

ligesom det er en afgørende konkurrenceparameter for de fleste virksomheder og organisationer.What''s in it for us?Jamen,

hvorfor er det lige, at markedsføring og reklame er så væsentligt for os alle, kan jeg straks høre nogen

spørge? Jo, det er bl.a. fordi markedskommunikationen sikrer:- forbindelse mellem producent/udbyder og forbrugere-

en mulighed for at udvikle markedet, hvilket igen kan medvirke til at fremme økonomisk vækst og heraf afledt social velfærd-

tydeliggørelse af virksomhedens forpligtelse til at optræde effektivt og loyalt i forhold til kunden- et væsentligt

bidrag til beskæftigelsen i form af arbejdspladser, der rækker langt udover reklamebranchen og medierne alene- en

demokratisk faktor -gør det muligt at præsentere og tilbyde flere valgmuligheder- en vigtig spiller i finansieringen

af kulturelle, sociale og sportslige begivenheder, hvilket bla. tilfredsstiller væsentlige samfundsmæssige behovØ

konomien er afhængig af den kommercielle succes hos virksomheder, der annoncerer - fremtidige investeringer, arbejdspladser

og skatteforhold afspejler virksomhederne økonomiske formåen. Reklame bidrager til konkurrence ved at gøre det

muligt for forbrugeren at træffe valg, der baserer sig på værdien af et produkt og præsentation af sammenhænge

mellem pris og kvalitet.Markedsføring garanterer annoncørernes ansvarlighed overfor deres brand/varemærke, produkter

og tjenesteydelser, ligesom den stimulerer produktudvikling og nytænkning og fremmer investering i forskning og udvikling. Væsentlige

sammenhænge at huske på, inden man i irritation over indholdet af et TV-spot eller en ustyrlig pop-up på computeren

begynder at råbe på begrænsning i den kommercielle kommunikation!Annoncørforeningen varetager reklamekøbernes/

annoncørernes interesser på det danske marked, og en af vores opgaver er at sikre reklamens kvalitet og omdømme,

men også at tilbyde annoncørerne særlige muligheder for at øge udbyttet af deres reklameinvestering.