Udflytningen giver pres på nye job

Før var det enkelte brancher og store virksomheder, der flyttede produktionen ud, men nu er det alle, og det betyder behov for at opfinde nye job, siger Anders Knutsen.

Anders Knutsen, den tidligere B&O-chef, der skal være formand for regeringens nye globaliserings-tænketank har mindst en kæphest med til udvalgsarbejdet. Han vil have styrket undervisningen i folkeskolen.

»I 1990 blev det konstateret at 20 pct. af dem, der forlod folkeskolen, var dårlige til at læse. Det er et problem, hvis det stadig forholder sig sådan, men det er jeg bange for, og det er i hvert fald en af de ting, jeg gerne vil have set på,« siger Anders Knutsen, der dog af hensyn til udvalgsarbejdet ikke selv vil afsløre flere konkrete, personlige tanker nu.

Alle flytter
Anders Knutsen ser globaliseringen som den helt store udfordring for Danmark de kommende år.

»Virksomheder flytter i stort tal produktion til lavtlønsområder, og det giver et stort pres for, at vi kan finde nye job herhjemme. I forvejen er det sådan, at ganske mange store virksomheder over de sidste ti år er gået fra at have måske halvdelen af deres stillinger i Danmark til at nu bare 10-20 pct. af deres job findes i Danmark.

Tidligere var det kun elektronikfabrikker og tekstilindustrien, der flyttede produktion, men nu er det alle, og det bliver et problem, i hvert fald på fem til ti års sigt, ikke bare i Danmark, men i alle de vestlige lande. Det er godt for udviklingslandene men ikke nødvendigvis for os i de rige lande, og det kan ikke løses med protektionisme.«

Større videnindhold
Hvor skal de nye job komme fra?

»De kan komme i serviceindustrien eller som nye job i bestående virksomheder - men det kan jeg ikke svare på nu. Det står bare klart, at de virksomheder, der ikke allerede har en globaliseringsstrategi, skal se at få det, og begynde at agere efter det. Fremover vil der ikke være mange danske produktionsvirksomheder, der vil kunne konkurrere på pris. Der skal større videnindhold ind i produkterne.«

Timing
Hvad vil I kunne bidrage med, som vi ikke allerede har hørt fra IMF, OECD, vismænd osv.?

»Det spørgsmål stiller alle, og det er naturligvis yderst relevant. Men jeg tror, at tiden arbejder for, at vi vil kunne opnå større opmærksomhed end de sidste rapporter. Det tror jeg, fordi Velfærdskommissionen arbejder samtidig, og med så meget i gang samtidig tror jeg, at der er en god chance for, at der vil blive lyttet til anbefalinger, og at der bagefter vil blive truffet de nødvendige konklusioner,« siger Anders Knutsen.