Udflytning til Kina gik galt for GPV Industri

Katastrofetal. Efter flere år med en positiv udvikling gik det pludselig helt galt for GPV Industri. Blandt andet på grund af et engagement i Kina.

GPV Industri har de seneste par år været i gang med en positiv udvikling, som vendte et tocifret millionunderskud til et lige så stort overskud i regnskabsårene 2004-2005 og 2005-2006. Men så gik det galt. Regnskabsåret 2006-2007 sluttede med et underskud på den primære drift på 15,2 mio. kr. og et resultat før skat på minus 47,4 mio. kr.

For to af GPV Industris tre divisioner fortæller selskabet om en positiv udvikling, men spørgsmålet er, om udviklingen nu også er så ubetinget positiv. Elektronik-divisionen viser ganske vist en omsætningsvækst på 33 procent men stort set ikke nogen vækst i det primære driftsresultat (EBIT) og en tilbagegang i bundlinjeresultatet på 21 procent.

Begrænset indtjeningMekanik-divisionen er det gået endnu værre. Omsætningen er steget med 17 procent, men EBIT er faldet fra 24,9 mio. kr. til 2,4 mio. kr. Man har altså stort set ikke haft nogen indtjening fra en omsætning på 658 mio. kr. Og resultat før skat slutter da også med et underskud på 7,6 mio. kr.

For begge divisioner findes der dog forklaringer. Dels er resultatet påvirket af et stort tab på en enkelt kunde, og dels har en ændret regnskabspraksis og skærpede hensættelsesprincipper påvirket bundlinjeresultatet negativt.

Den tredje division er Printkortdivisionen, og her er det gået helt galt. Omsætningen er ganske vist steget med 4,5 procent, men EBIT er faldet fra - 1,3 mio. kr. til - 26,6 mio. kr. og resultat før skat er - 36,8 mio. kr. Der opremses en lang række forklaringer på denne katastrofale udvikling, hvoraf udflytningen til Kina står for hovedparten. Fabrikken i Kina leverer et underskud på 27,1 mio. kr. og de danske fabrikker står for de sidste -9,7 mio. kr.

"Flyt til Kina og bliv rig" har været et mantra for mange danske virksomheder de seneste år, men GPV Industri er et eksempel på, at det ikke er så enkelt, som det lyder.

Vanskeligere end antagetDet bekymrende er imidlertid, at selskabet tilsyneladende slet ikke var ordentlig forberedt på denne udflytning. Man fortæller således, at indkøringsperioden i Kina har været vanskeligere end først antaget, og at de store kulturelle forskelle har skabt vanskeligheder.

Sådanne kulturforskelle burde ikke komme som en overraskelse og være medvirkende årsag til et to-cifret millionunderskud. At det alligevel skete, svækker tilliden til, at selskabet træffer de rigtige beslutninger denne gang. Til selskabets ros skal siges, at man ikke blot sidder på hænderne og lader millionerne fosse ud af kassen. Der er taget en lang række initiativer, som skal vende den katastrofale udvikling. Blandt andet fratræder den adm. direktør for GPV Industri og skal i fremtiden tage sig af omgaver med "udviklingen i Asien og etableringen af kunderelationer på globalt plan".

I stedet for en fyringDet ligner umiddelbart en degradering til "minister uden portefølje" i stedet for en fyring. Måske en konsekvens af, at den adm. direktør samtidig er selskabets største aktionær med kontrol over 27 procent af stemmerne? En sådan konstruktion kunne være grundlaget for en konflikt mellem den nye direktør og den tidligere direktør, som stadig er største aktionær. At den tidligere direktør som storaktionær i selskabet har et stort personligt incitament til at få vendt udviklingen i printkortdivisionen taler dog for, at omstruktureringen er sket i fuld overensstemmelse mellem alle parter.

Udviklingen i Printkortdivisionen har hidtil været en katastrofe, og når GPV Industri i årsregnskabet taler om "når" turn around-processen i printkortdivisionen er tilendebragt, fristes man til at ændre dette til "hvis".

Men hertil siger Bestyrelsesformand N. E. Nielsen til Aktieugebrevet:

- Vi er kommet langt med løsningen af problemerne i Kina, og i dag kan vi levere produkter fra den kinesiske fabrik fuldt på højde med europæisk standard. Leveringssikkerheden er også på plads, og dermed er vi nu i stand til at forsyne vore kunder med produkter af høj kvalitet samtidig med, at vi har nogen af markedets laveste produktionsomkostninger".

Man kan se det meget dårlige resultat for 2006-2007 på to måder. Enten som et udtryk for, at de foregående to års positive udvikling i koncernen var midlertidig, og at GPV Industri nu er tilbage i krisetilstanden fra starten af dette årti med tilbagevendende millionunderskud.

Eller som et udtryk for, at man nu har taget fat ved nældens rod og får ryddet op i de problemer, som tilsyneladende har ligget i alle koncernens tre divisioner.

Med de skuffede forventninger hidtil vil det være uansvarligt som investor blot at sluge selskabets forventninger til den lange række af nye initiativer. Måske får de den ønskede effekt. Måske kommer der flere skuffelser.

Aktieugebrevet anerkender dog de store perspektiver i GPV Industris tre divisioner og fastholder indtil videre en positiv langsigtet vurdering af aktien.