Uddannelse med indsigt

Fem eMBA-studerende gik som led i deres studium sammen om en opgave for Danfoss. Men størst var udbyttet af samarbejdet og indsigten i menneskelig adfærd, lød deres konklusion.

»Teori er selvfølgelig vigtig. Men vi uddanner ikke folk til et litterært lederskab og hører derfor ikke folk i, hvor godt de kan managementbøgerne. Det er der ingen virkelighed i, og derfor er det ikke muligt at afgøre, hvad der er rigtigt og forkert. Lederskab er en relationsopgave, man kan kvalificere ved teori, men derudover er den bedste måde at lære ledelse på, at smide folk ud i det. Ellers lærer de aldrig at svømme,« siger professor Claes Edlund. Foto: Morten Juhl Fold sammen
Læs mere
Som et led i deres eMBA-uddannelse fik fem studerende fra Scandinavian International Management Institute (SIMI) til opgave at undersøge markedsføringsprocessen mellem produktions- og salgsafdelingerne på Danfoss.

»En af de største fordele ved at indgå i et sådant projekt er, at man kan gå ind i virksomheden udefra og uden at have hverken lod eller del i virksomhedspolitiske sammenhænge og så komme med et løsningsforslag,« siger Jesper Andersen, 42 år, han er HD i salg og marketing og en af fem eMBA-studerende.

Udover Jesper Andersen bestod holdet af Robert Löfgren, 45 år og selvstændig konsulent, Martin Wiese Christoffersen, 32 år, uddannet cand.scient. og med arbejde som udviklingschef, og Dan Lauritzen, 29 år, BA i økonomi og med egen virksomhed i udlandet, men agter nu at slå sig ned i Danmark.

Den femte, Henrik Nørrelykke, 42 år og elektroingeniør. Han arbejder i USA, og var derfor ikke til stede ved interviewet.

Jesper Andersen tilføjer, mens de andre nikker samstemmende, at netop det at komme udefra og analysere problemerne, var værdiskabende både for Danfoss og for den virksomhed, de hver især kommer fra. Den skrabede indsigt, de opnår ved at optræde som konsulenter i en tre-måneders periode, havde den fordel, at de kunne fokusere på sagen uden at være distraheret af positionering og magtkampe, som altid er en del af store organisationers dagligliv. Det var en nøgleerfaring, de fremover ville have stor gavn af, lød konklusionen.

Menneskelig adfærd
Deres bevæggrunde var forskellige for at bruge de 18 måneder, som en eMBA på SIMI varer.

Robert Löfgren, konsulenten, var mest interesseret i at få en update på sin 20 år gamle konsulentuddannelse, mens det for den marketinguddannede Jesper Andersen var en åbenbaring at opdage, hvor meget man kunne lære om en virksomhed ved at se på regnskaberne og i en strategisk sammenhæng komme med et forslag til, hvad man kan gøre ved det. For Martin Wiese Christoffersen og Dan Lauritzen var det især ledelse, de var kommet for at lære.

De var til gengæld enige om, at de havde lært mest om menneskelig adfærd og til syvende og sidst sig selv. Med uafhængigheden kom overblikket og dermed muligheden for at se, hvor det psykologiske begyndte, og det faglige holdt op.

»Jeg ikke sikker på, at jeg tidligere var så opmærksom på, hvad der var hvad,« siger Martin Wiese Christoffersen.

Alle gav de udtryk for, at de havde lært at bruge gruppen og arbejde sammen. At abstrahere fra deres personlige dagsorden og lade være med at spilde de andres tid.

Dertil kom, at de leverede varen rent forretningsmæssigt. Ifølge Danfoss-direktør Kjeld Stærk var der ikke den store forskel på gruppens arbejde og det, man kan købe sig til hos de store internationale konsulentfirmaer. Opgaven mundede ud i nogle strategiske tiltag, som ifølge Kjeld Stærk indgår som et væsentligt element i Danfoss' beslutningsgrundlag.